Show simple item record

dc.contributor.advisorWallgren, Gry Ciekals
dc.contributor.authorHauge, Vilde
dc.contributor.authorSolli, Sissel-Linea
dc.date.accessioned2021-09-03T16:28:58Z
dc.date.available2021-09-03T16:28:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:35185730
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773127
dc.description.abstractBakgrunn I 2019 opplevde 1852 kvinner å bli diagnostisert med gynekologisk kreft. Denne sykdommen vil i stor grad påvirke pasientenes seksualitet og seksuelle helse, som igjen kan ha innvirkning på deres generelle livskvalitet. Pasientene har derfor behov for åpenhet og informasjon, men temaet blir ofte unngått av helsepersonell. Hensikt Hensikten er å belyse hvordan sykepleiere ivaretar den seksuelle helsen til pasienter som har gjennomgått gynekologisk kreft, med innblikk i pasienters utfordringer relatert til seksualitet. Metode Metoden benyttet for å besvare hensikten, er en integrativ litteraturoversikt. En kvantitativ og tre kvalitative artikler ble analysert ut fra Fribergs analysemodell. Funn i artiklene, supplerende teori og egne refleksjoner utgjør grunnlaget for besvarelsen av bacheloroppgaven. Resultater Et stort flertall av pasientene uttrykket at seksualiteten deres ble påvirket negativt, både fysisk og psykososialt, etter behandling av gynekologisk kreft. De uttrykket ulike ønsker og behov for hjelp, men gjennomgående var etterspørselen om åpenhet og tilstrekkelig informasjon fra sykepleierne. Det kom frem at sykepleierne hadde både positive og negative holdninger, med hovedvekt av sistnevnte, som påvirket hvordan de ivaretok pasientenes seksuelle helse. I tillegg beskrev sykepleierne en rekke barrierer, som i ulik grad, hindret dem i å prate med pasientene om seksualitet. Diskusjon Holdninger og barrierer påvirker tydelig sykepleiernes ivaretagelse av pasientens seksuelle helse. Gjennomgående er det at sykepleierne, av ulike grunner, tar opp temaet på en mangelfull måte eller utelater det helt. Pasientene føler dermed at deres seksuelle helse ikke blir prioritert og tatt på alvor. Nøkkelord: seksualitet, gynekologisk kreft, ivaretagelse, sykepleier, pleielidelse, holdninger, barrierer, tabu.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSeksualitet - det neglisjerte primærbehovet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [363]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record