Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGrønnestad, Trond Erik
dc.contributor.authorRosland, Tina Salte
dc.date.accessioned2021-09-23T16:26:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:82461281:36476977
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780843
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å få innsikt i ungdommers opplevelse av å delta i sorggruppe hos pårørendestiftelsen «Se Meg». Studien ble gjennomført ved hjelp av kvalitative forskningsintervju med 7 ungdommer som hadde deltatt i 3 ulike sorggrupper. Ungdommene hadde som felles bakgrunn at de hadde mistet en forelder eller et søsken. Funnene viste at ungdommene kjente seg mindre alene og opplevde seg forstått på en spesiell måte av jevnaldrende med lignende tapserfaringer. Ungdommene opplevde en betydningsfull gjenkjennelse med hverandre som ga effekt i form av håp og erkjennelse av mestring. Det oppstod et sterkt fellesskap i gruppen. Ungdommene erfarte sorggruppen som en etterlengtet arena for samtale om sorgen og opplevde det å dele historier med hverandre som en nødvendighet. Selv om det kunne være smertefullt å dele gikk de fra samlingene med lettelse. Ungdommene satte pris på hvordan sorggruppen bestod av både sorg og glede. Kombinasjonen ga rom for pause og lukket igjen for sårbare tema, samtidig som det skapte trygghet og god stemning i gruppen. Ungdommene kjente seg ikke klar for å avslutte når sorggruppen var fullført. De skulle ønske at sorggruppen bestod av flere samlinger og ville ved avslutning bli spurt om behov for videre oppfølging.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleUngdommers opplevelse av å delta i sorggruppe
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HV) [1300]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Vis enkel innførsel