Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFyllingen, Hilde
dc.contributor.authorMooney, Dawn Elise
dc.coverage.spatialRogaland, Håen_US
dc.date.accessioned2021-11-11T09:40:00Z
dc.date.available2021-11-11T09:40:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829044
dc.descriptionOppdragsgiver: Kjartan Hattelanden_US
dc.description.abstractArkeologisk museum foretok i august 2019 arkeologiske undersøkelser av en røys på id 34509 på Bø gnr. 26, bnr.3 i Hå kommune. Undersøkelsene ble gjennomført da grunneier ønsker å etablere en bedre adkomstvei til beite, noe som kommer i direkte konflikt med enkeltminnet id 34509-4. Alternative traseer ble vurdert og funnet mindre gunstig med tanke på inngrep i kulturlandskapet og det ble derfor gitt dispensasjon til fjerning av røysen etter at arkeologiske undersøkelser var gjennomført . Den omsøkte adkomstveien er mindre enn 3 km og anses som et mindre privat tiltak, jfr. rundskriv T-2/99. Røysen bestod kun av ett lag stein og er tolket som rydning snarere enn en gravrøys. Kull funnet i lag under røysen er datert til sen-neolitikum og antas å ha sammenheng med avsviing av området.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2021/08
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectrydningsrøysen_US
dc.subjectRogalanden_US
dc.subjectHå kommuneen_US
dc.subjecten_US
dc.subjecttraktorveien_US
dc.subjectutmarken_US
dc.subjectrøysen_US
dc.titleArkeologiske og botaniske undersøkelser av rydningsrøys Id 34509-4 på Bø gnr. 26, Hå k.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal