Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFyllingen, Hilde
dc.contributor.authorMooney, Dawn Elise
dc.coverage.spatialRogaland, Bjerkreimen_US
dc.date.accessioned2021-11-11T11:30:41Z
dc.date.available2021-11-11T11:30:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829095
dc.descriptionOppdragsgiver: Torkel Svelaen_US
dc.description.abstractId 262747 ble undersøkt i 2020 i forbindelse med oppføring av nytt bolighus og garasje på innmarken til Fuglestad gnt.54 i Bjerkreim kommune. Det ble avdekket et areal på ca 450 m2. Registreringen indikerte bosetningsspor samt bunnrester av en gravhaug som tidligere har stått på stedet. Det ble påvist 6 stolpehull samt steinopptrekk med gammelt dyrkingslag. Rester av gravhaugen ble ikke påvist. Stolpehullene ble datert til sen-neolitikum og før-romersk jernalder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2021/09
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectbosetningssporen_US
dc.subjectsen-neolitikumen_US
dc.subjectfør-romersken_US
dc.subjectjernalderen_US
dc.subjectBjerkreimen_US
dc.subjectRogalanden_US
dc.subjectFuglestaden_US
dc.subjectbolighusen_US
dc.titleUndersøkelser av bosetningsspor på Id 262747, Fuglestad gnr.54, Bjerkreim k.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal