Show simple item record

dc.contributor.authorBjørdal, Even
dc.contributor.authorLindell, Satu
dc.contributor.authorMooney, Dawn Elise
dc.contributor.authorFredh, Daniel
dc.coverage.spatialRogaland, Gjesdalen_US
dc.date.accessioned2021-11-11T11:51:20Z
dc.date.available2021-11-11T11:51:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829100
dc.descriptionOppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Vest, Rogaland fylkeskommune Samferdselsavdelingenen_US
dc.description.abstractArkeologisk museum, UiS gjennomførte arkeologiske undersøkelser tilknyttet lokalitetene Lomeland, id 221289 og id 221290, i løpet av feltsesongen 2019. Lokalitetene ligger i Lomeland, gnr. 12 i Gjesdal kommune, Rogaland (jf. figur 1 og 2). Undersøkelsene ble utført i forbindelse med realisering av detaljregulering for fv. 45. På lokaliteten var det på forhånd av Rogaland fylkeskommune i 2016 registrert spor etter førreformatorisk bosetning og mulige gravminner i form av røyser. Ved utgravningen i 2019 ble det først og fremst påvist rester etter et hus fra vikingtid/middelalder, samt en mulig veikonstruksjon. Videre ble det påvist andre spor fra bosetningsaktiviteter som strekker seg tidsmessig over hele jernalder (med en majoritet tilknyttet romertid og folkevandringstid), samt tidlig middelalder (periodeinndeling som er brukt i rapporten vises i tabell 1). Eldre anleggsspor, med dateringer fra bronsealderen, kom til syne mer sporadisk og fragmentert i materialet. I 2020 ble det oppdaget at en anleggsvei var blitt bygget gjennom område like nord for Felt 2 (id 221290) uten nødvendig tillatelse, og det ble som følge av et rettevedtak fra RA gjort en mindre sikringsundersøkelse tilknyttet denne id 266804 i mai 2020. I denne undersøkningen ble det påvist spor fra bosetningsaktiviteter som er direkte tilknyttet til Felt 2 (id 221290) fra 2019. Informasjon om resultatene fra sikringsundersøkelsen er tatt med her i en felles oppdragsrapport for de arkeologiske undersøkelsene på Lomeland i 2019-20.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2021/15
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectjernalderen_US
dc.subjectførromersk tiden_US
dc.subjectromertiden_US
dc.subjectfolkevandringstiden_US
dc.subjectmerovingertiden_US
dc.subjectvikingtiden_US
dc.subjectbosetningssporen_US
dc.subjectlanghusen_US
dc.subjectkokegroperen_US
dc.subjectveifaren_US
dc.subjectdyrkingslagen_US
dc.subjectRogalanden_US
dc.subjectLomelanden_US
dc.subjectGjesdalen_US
dc.titleArkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser på Lomeland. Bosetningsspor fra eldre og yngre jernalder, dyrkingsspor fra yngre bronsealder og jernalder, og mulig veifar fra førreformatorisk tid. ID 221289, 221290 og 266804 på Lomeland gnr. 12, bnr. 3 og 5, Gjesdal kommune, Rogalanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal