Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Barbro
dc.contributor.authorSamuelsen, Mari K.
dc.contributor.authorHamre, Elin
dc.coverage.spatialRogaland, Sandnesen_US
dc.date.accessioned2022-01-27T12:39:36Z
dc.date.available2022-01-27T12:39:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2888536
dc.descriptionOppdragsgiver: Statnetten_US
dc.description.abstractI tidsrommet 24.08-02.10.2020 gjennomførte Arkeologisk Museum, UiS, en utgravning på garden Forsand gnr. 241, bnr. 6, i Sandnes kommune. Det ble åpnet opp et areal på til sammen 3522,1 m2 fordelt på to felt, begge innenfor kulturminnefelt id. 64670. Bakgrunnen for undersøkelsen lengst øst på Forsandmoen var Statnetts etablering av ny høyspentmast og demontering av gammel mast. Innenfor planområdet for demontering av den gamle masta ble det verken funnet røyser eller bosettingsspor. Anleggene registrert som små røyser på den tuete markoverflata viste seg å være oppspadde masser knyttet til etableringa av den gamle høyspentmasta. Innenfor anleggsområdet for ny strømmast var det registrert ei langrøys (id. 64670-5). I det avdekka arealet i dyrka mark ble det ikke funnet bevarte spor etter røyser. Det ble derimot funnet bosettingsspor i undergrunnen i form av fire identifiserte langhus. Tre av bygningene er datert til yngre romertid/folkevandringstid. Hus 2 og 3 er datert til yngre romertid, mens Hus 3 er datert til første del av folkevandringstid. Hus 1 skiller seg ut fra øvrige hus på Forsandmoen i konstruksjonsform (se Fig. 1). I Hus 3 var det bevarte lag tolket som rester av gulvlag, med høy forekomst av leirkarskår. Bosettingssporene fortsetter utenfor det vesle arealet avdekket for etablering av nytt mastefeste, med høyest konsentrasjon av bosettingsspor mot sørøstlig hjørne av undersøkelsesområdet. Området for bosettingsspor er således ikke avgrenset og vi må kunne anta at det utgravde feltet lengst øst på moen, på nordsida av fylkesveien, kun representerer del av et større bosettingsområde innenfor og utenfor de registrerte røysene synlige på dagens markoverflate.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2021/31
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectForsandmoenen_US
dc.subjectrøysfelten_US
dc.subjectYROM/FVTen_US
dc.subjecthusen_US
dc.subjectSandnes kommuneen_US
dc.subjectlanghusen_US
dc.subjectyngre romertiden_US
dc.subjectfolkevandringstiden_US
dc.subjectleirkarskåren_US
dc.subjectbosettingssporen_US
dc.titleArkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i røysfelt øst på Forsandmoen. Forsand gnr. 241 bnr. 6, Sandnes k. (del av id. 64670)en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal