Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRørtveit, Kristine
dc.contributor.authorRagnvaldjord, Anette
dc.date.accessioned2022-02-01T16:51:49Z
dc.date.available2022-02-01T16:51:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:34107618
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976373
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Sykehusinnleggelser for barn kan oppleves som en stor påkjenning, hvor barnet befinner seg i et ukjent og uforutsigbart miljø. Lek blir sett på som en viktig del av ethvert barns liv, uansett om en er frisk eller syk. Som sykepleier må en derfor ha en viss forståelse for hvilken effekt lek har i samhandling med barn, dette for å kunne utøve helhetlig sykepleie. Hensikt: Belyse viktigheten av å bruke lek i møtet med barn som er innlagt på sykehus, dette for å fremme trygghet hos barnet. Metode: Oppgaven baseres på integrativ litteraturoversikt med kvalitativ tilnærming, hvor det er blitt utført en analyse av fire vitenskapelige artikler som sammen med sykepleieteori danner oppgavens resultat. Resultater: Samtlige studier viser til lek som positiv i forbindelse med omsorg, trygging og relasjonsbygging. Dette siden barna får muligheten til å oppleve en mest mulig normal hverdag og de har lettere for å uttrykke seg, dette samtidig som leken er med på å skape et menneske-til-menneske-forhold mellom sykepleier og barn. Konklusjon: Lek er en viktig faktor for å kunne utøve helhetlig sykepleie til barn, dette siden leken er med på å fremme omsorg, trygghet og relasjoner i samhandling mellom barn og sykepleier.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBarn og lek på sykehus
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HV) [699]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Vis enkel innførsel