Show simple item record

dc.contributor.advisorKleppa, Ragna
dc.contributor.authorStyve Pedersen, Eirik Alexander
dc.contributor.authorThue Alfheim, Truls
dc.contributor.authorPreston Pedersen, Oliver
dc.date.accessioned2022-02-01T16:51:53Z
dc.date.available2022-02-01T16:51:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:34431586
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976378
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Mange sykepleiere finner det utfordrende å gi adekvat smertelindring til rusavhengige pasienter innlagt i sykehus. Negative holdninger og mangel på kunnskap går igjen som hovedutfordringer hos sykepleiere. Dette går utover pasientene som skal motta behandling som følge av at de opplever økte smerter og stigmatisering som pasientgruppe. Hensikt Hensikten med oppgaven er å belyse hva sykepleiere finner utfordrende i forhold til smertelindring til rusavhengige pasienter. Metode Metoden bygger på en integrativ litteraturoversikt hvor det er blitt benyttet fire vitenskapelige artikler. Det er blitt benyttet to kvalitative og to kvantitative studier til besvarelse av vår oppgave. Faglitteratur, egne refleksjoner og resultater fra de fire vitenskapelige artiklene utgjør besvarelsen for oppgaven. Resultater I resultatene kom det fram at det var mye negative holdninger blant sykepleiere mot rusavhengige pasienter. Mange av sykepleierne følte de ble forsøkt manipulert av pasientene for at de skulle oppnå ruseffekt. Det var gjennomgående at mange hadde fordommer og ikke følte seg trygge i møte med denne pasientgruppen. Videre kom det fram at det var manglende kunnskap innen smertelindring og i form av kartlegging av smerter og rusmiddelbruk. Det ble også trukket frem utfordringer innenfor kommunikasjon med pasientene og innenfor det tverrfaglige samarbeidet mellom de forskjellige profesjonene. Nøkkelord: Kartleggingsverktøy, holdninger, stigmatisering, kunnskap, toleranse, hyperalgesi, rusavhengig, smertelindring og manipulering
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSykepleiers utfordringer i forhold til smertelindring av rusavhengige pasienter innlagt i sykehus
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [698]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record