Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWillumsen, Anna Elisabeth
dc.contributor.authorNedrebø, Kjersti
dc.contributor.authorPettersen, Mette
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:30Z
dc.date.available2022-06-23T15:51:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81242514:37474112
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000315
dc.description.abstractBakgrunn: Vi har gjennom vårt arbeide i psykiatriske klinikker sett at utfordringer med seksuell helse kan gi dårlig psykisk helse. Vi har erfart at det kan være lite åpenhet om temaet og at vi som helsepersonell kan ha manglende kunnskap i møte med ungdommer som har spørsmål og utfordringer i forhold til seksualitet. Foreløpige søk i databaser indikerer at det er lite forskning på området. Mål: Vi antar at god seksuell helse er en viktig del i det å ha en god psykisk helse. Hensikten med oppgaven er å studere hvordan temaet kan bli inkludert i møte med hjelpesøkende tenåringer. Som sykepleiere ønsker vi å øke vår kunnskap og forståelse om temaet for så å forbedre utøvelse av yrket. Metode: Vi har valgt å benytte en systematisk litteraturoversikt med 12 inkluderte studier som metode. Vi har inkludert studier som omhandler seksualitet i psykodynamisk terapi med utgangspunkt i ungdommer. Emnet skal med andre ord ses i sammenheng med psykisk helse hos tenåringer. Grunnet redusert forskning på seksualitet i forhold til ungdommer, har vi inkludert forskning som har et aldersmessig bredere spenn. Vi har også inkludert studier innenfor individuellterapi og familieterapi da det er begrenset forskning på temaet innen miljøterapi. Grunnet begrensede funn på sykepleiergruppen, har vi også innbefattet studier som omhandler annet helsepersonell som familieterapeuter, leger og psykologer i en pasient-hjelperrelasjon. Vi har inkludert studier som sier noe om utfordringene seksualitet gir i det terapeutiske rom, samt hensiktsmessige måter å snakke om temaet på. Vi har slik valgt å bygge videre på det kunnskapsgrunnlaget som allerede er tilgjengelig på det aktuelle feltet. Vi har sammenfattet og presentert litteratur hvor vi som forfattere etter skjønn har prioritert hvilken litteratur som vektlegges (Malterud, 2017, s. 176).
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSeksuell helse som del av psykisk helse hos tenåringer
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel