Show simple item record

dc.contributor.advisorRørtveit, Kristine
dc.contributor.authorHalstensen, Anne Christin
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:34Z
dc.date.available2022-06-23T15:51:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81242514:3435178
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000322
dc.description.abstractSammendrag Dette er en systematisk litteratur oversikt med tittelen Mentaliseringsbasert terapi – erfaringer fra praksis. Hensikten med denne studien var å frembringe en systematisk oversikt over kvalitativ forskning på mentaliseringsbasert terapi i klinisk praksis. Forskningsspørsmålet: Hva beskriver forskningsfeltet om hvordan mentaliseringsbasert terapi erfares i praksis? Målet var å kunne forbedre praksis, slik at pasientene opplevde bedringsprosesser, samt at miljøterapeutene ble oppmerksomme på hva som virker med mentaliseringsbasert terapi og hvordan gjøre det i praksis og hvorfor. Det ble utført systematisk litteratur oversikt som metode i denne studien. Litteratursøk ble utført. De inkluderte artiklene gikk gjennom kvalitetssjekk for evaluering av kvalitet. Funn og resultater fra de inkluderte artikler ble presentert i tabell over artikler og i tabell over resultater. Hovedfunnene i denne studien var kategorisert i en hovedkategori med tre underkategorier som handlet om pasienters erfaringer, erfaringer fra terapitimer og erfaringer fra sykepleiere i akutt avdeling i sykehus. Funn ble drøftet ut fra forskning, aktuell litteratur og teoretisk perspektiv. Hovedkategorien viste felles erfaringer som tillit, følelser, nye perspektiver og endringer. Pasienter erfarte endringer ved å få nytt syn på seg selv, lærte seg selvregulering, lærte å forstå seg selv bedre ved å se andres perspektiv. Erfaringer fra terapitimer handlet om å skape tillit i relasjoner, og bruke relasjonen terapeutisk. Sykepleierne erfarte endringer i forhold til å forstå pasienten, holdninger og gi ansvar til pasienten.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleMentaliseringsbasert terapi - erfaringer fra praksis. En systematisk litteratur oversikt.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record