Show simple item record

dc.contributor.advisorSolheim, Marte
dc.contributor.authorStokkeland, Gunn Odny
dc.contributor.authorRisvold, Astrid Louise V. B. H
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:36Z
dc.date.available2022-06-23T15:51:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81272347:36674268
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000324
dc.description.abstractGrønn omstilling er et av de nyeste begrepene innenfor miljøsatsing i oljebransjen. Som de fleste andre teorier som adresserer klimautfordringene, erkjenner også grønn omstilling at klimagassutslippene må ned. Studien fokuserer på eksisterende bedrifter i oljeleverandørindustrien da det subjektivt, oppleves som nok fokus på omstilling av oljeselskaper. Målet med denne oppgaven har vært å utheve noen fagområder som igjen punktvis kan listes som suksesskriterier for å lykkes med grønn omstilling. Teorier som er benyttet for å besvare oppgaven er ressursbasert teori, strategier for kunnskapsledelse i form av knowledge management og dynamiske kapabiliteter. Videre er implementering av strategi, strategisk beslutningsprosess og transformasjonsteori for grønn omstilling utdypet. Valg av tema ble tatt ut fra vårt ståsted i oljebransjen med begrenset kunnskap om grønn omstilling. Problemstillingen ble formulert åpen for å hente inn erfaringer og synspunkter fra utvalgte respondenter. På denne måten har vi hatt muligheten til å trekke ut viktige punkter i de nevnte fagområdene. Med dette som bakgrunn har vi gjennom en kvalitativ studie søkt å besvare følgende problemstilling: “Hva er suksesskriteriene for å lykkes med grønn omstilling i oljeleverandørindustrien?” Studiet er basert på en kvalitativ forskningsmetode hvor vi har benyttet en eksplorerende abduktiv tilnærming. Grunnen til metodevalget ble besluttet fordi det var erfaringene til respondentene vi var på jakt etter. Studien er basert på åtte semi-strukturerte forskningsintervjuer med respondenter fra både oljebransjen og støtteorganisasjoner mot oljeog gass og fornybarbransjen. Studien avdekker flere viktige kriterier som er essensielle for grønn omstilling, og konkluderer med tre hovedpunkter som fremheves som avgjørende kriterier for å lykkes med grønn omstilling. De tre hovedpunktene er: samarbeid i næringslivet- og virkemidler fra myndighetene, kompetansesituasjonen og risikovilje hos beslutningstakere.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHva er suksesskriteriene for å lykkes med grønn omstilling i oljeleverandørindustrien?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record