Show simple item record

dc.contributor.advisorStene, Lillian Katarina
dc.contributor.authorRisa, Jorunn Elisabeth Hofsmo
dc.contributor.authorTræe, Anne Lene Viste
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:44Z
dc.date.available2022-06-23T15:51:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:91919290:91962735
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000333
dc.description.abstractSikkerhet er en forutsetning for et velfungerende og trygt samfunn. Politiet alene er ikke i stand til å løse alle sikkerhetsutfordringene Norge i dag står ovenfor. Betydningen av et pålitelig samvirke mellom politiet og annen offentlig eller privat aktør for å løse samfunnsoppdraget, er avgjørende for å oppnå god sikkerhet for norske borgere. Nasjonal beredskap er utformet i et hierarkisk system, men inkluderer ikke sikkerhetsbransjen. Samtaler rundt et mulig samarbeid mellom politiet og sikkerhetsbransjen ble påbegynt allerede for flere år siden, blant annet som en følge av terrorhendelsen ved Regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Terrorhendelsen i Stockholm i 2017, ble den utløsende faktoren for en rask utarbeidelse og iverksettelse av avtalen som fikk navnet «Intensjonsavtalen». Avtalen ble signert av NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) og POD (Politidirektoratet) i januar 2018. Ansvaret for iverksetting av Intensjonsavtalen ble delegert til det enkelte politidistrikt. Om denne delegeringen har vært en vellykket prosess, og om Intensjonsavtalen fungerer til sin hensikt, var ønskelig å finne ut av. Dette spesielt basert på at avtalen fortsatt er såpass ny, og derav også gjennomgår en modningsprosess. Oppgaven tar utgangspunkt i å avdekke om avtalen kun er et stykke papir med en god intensjon, eller om denne har oppnådd sitt formål. Vil det være mulig å få til en god samhandling mellom vektere i tjeneste og politiet, eller er aktørene for ulike til at man kan lykkes? Oppgavens problemstilling er: «Hvilken innvirkning har Intensjonsavtalen hatt på samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen?» Studien avdekker en delvis iverksetting av Intensjonsavtalen. Sør-vest politidistrikt har signert avtaler med flere aktører innen sikkerhetsbransjen, men uten at disse etterleves. Det er avdekket manglende kunnskap om avtalens eksistens og innhold, samtidig som behovet for et samvirke innrømmes å være nødvendig. Studien konkluderer med at det til og med kan være et behov for lovendringer for å oppnå en optimalisering av samarbeidet, en felles forståelse av beredskap fra A-Å. Sist men ikke minst kreves en tettere oppfølging fra POD og NHO for å sikre god implementering av Intensjonsavtalen ute i politidistriktet.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titlePolitiet og vekternes rolle i krisehåndtering - Intensjonsavtalen mellom politiet og sikkerhetsbransjen.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record