Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVevatne, Kari
dc.contributor.authorHansen, Henriette Lindgård
dc.contributor.authorKlitzing, Maria Slyngstad
dc.date.accessioned2022-07-08T15:53:39Z
dc.date.available2022-07-08T15:53:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110142954:48498730
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004058
dc.description.abstractBakgrunn: Hjertesvikt er en alvorlig sykdom som rammer mange mennesker hvert år. Sykdommen påvirker livskvaliteten til pasientene, byr på utfordringer i hverdagen og bringer usikkerhet for fremtiden. Hensikt: Hensikten er å undersøke hvordan pasienter med hjertesvikt opplever livskvalitet i hverdagen, og hva en som sykepleier kan gjøre for å ivareta best mulig livskvalitet for pasienter med hjertesvikt i sykehus og i poliklinikker. Metode: Metoden vi benyttet for oppgaven er en litteraturoversikt, hvor fire forskningsartikler ble analysert; tre kvantitative og en kvalitativ. Resultatene fra forskningsartiklene, relevant faglitteratur og egne refleksjoner utgjør grunnlaget for besvarelsen. Resultater: Resultatene viser hvor viktig god informasjon og helhetlig sykepleie er i møte med pasienter med hjertesvikt. Vi fremhever faktorer som påvirker livskvaliteten både positivt og negativt, og hva en som sykepleier kan gjøre for å ivareta best mulig livskvalitet hos disse pasientene. Samtidig belyses hvor komfortable sykepleiere er med å gi informasjon og veiledning, noe som kan påvirke kvaliteten av sykepleien som blir gitt.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleIvaretakelse av livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HV) [1300]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Vis enkel innførsel