Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWelschemeyer, Kirsten
dc.contributor.authorVelund, Hanne Aadnesen
dc.contributor.authorGjerde, Ina Svendsen
dc.date.accessioned2022-07-17T15:51:18Z
dc.date.available2022-07-17T15:51:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:106587712:50661967
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006321
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHillevåg vokste frem som industriområde, og bydelen er derfor særlig preget av industribygninger. Mange av de historiske sporene er fortsatt å se. Ved sjøfronten i Hillevåg ligger Hamnevika. Tidligere i Hamnevika har det vært et parafin- og bensintankanlegg. I dag er Hamnevika avsatt og regulert til friområde. Sjøfronten langs Hillevåg domineres i dag av bolig- og industribebyggelse. Hillevåg er den bydelen i Stavanger kommune med minst grøntareal per innbygger. Mangelen på blågrønne byrom er stor og på bakgrunn av dette er arealer som Hamnevika essensielle å bevare og videreutvikle i en blågrønn retning. Bacheloroppgavens tema tar for seg bærekraftig byutvikling av Hamnevika. Målet med oppgaven er å utvikle området til et attraktivt, sosialt og rekreativt byrom. Bakgrunnsteori, føringer, analyser og medvirkning har resultert i følgende fokuspunkter; urban rekreasjon, identitet og å fremme eksisterende kvaliteter. Resultater fra gjennomført sosiokulturell undersøkelse har gitt inspirasjon og ideer til endelig løsningsforslag. Løsningsforslaget fokuserer på å utvikle Hamnevika slik at det tilrettelegges for bruk og opphold. Illustrasjoner viser tenkt utforming for å tilgjengeliggjøre og aktivisere sjøfronten, samt viser ønsket stemning. «Aktiv sjøfront» ønsker å være et eksempel på fremtidig utvikling av Hamnevika med aktivitet, bærekraft og mennesket i sentrum.
dc.description.abstractHillevåg grew as an industrial area. The district of Hillevåg is characterized by industrial buildings and many of the historical structures are still there. Hamnevika is located by the seafront in Hillevåg. Formerly in Hamnevika there has been a kerosene- and petroltank facility. Today, Hamnevika is regulated as a free area. The seafront along Hillevåg is today dominated by residential and industrial buildings. Hillevåg is the district in the municipality of Stavanger with the least green area per inhabitant. The lack of blue-green urban spaces is extensive. Due to this, areas like Hamnevika is essential to preserve and further develop in a blue-green direction. The topic of the bachelor thesis deals with sustainable urban development of Hamnevika. The goal of the project is to develop Hamnevika into an attractive, social and recreational urban space. Background theory, guidelines, analyses and participation from inhabitants have resulted in the following focus points; urban recreation, identity and to enhance existing qualities. Results from the survey have provided inspiration and ideas for final solutions. The solution proposal focuses on developing Hamnevika in a way that enable use and stay. Illustrations show the intended design to activate the seafront and to make it accessible, as well as show the desired mood. "Active Waterfront" wants to be an example of future development of Hamnevika with activity, sustainability and the people in the center.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleAktiv sjøfront - Bærekraftig utvikling av Hamnevika
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1219]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel