Show simple item record

dc.contributor.advisorBelayneh Mesfin
dc.contributor.authorFehn Audun Brenne
dc.date.accessioned2022-07-30T15:51:18Z
dc.date.available2022-07-30T15:51:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:108212691:50594471
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009248
dc.description.abstractDenne oppgaven presenterer gassbobledynamikken i eksperimentelle studier og datasimulering. Totalt 13 væsker har blitt syntetisert, med et bredt spekter av viskositet og tetthet. Den åpne brønnriggen eksperimentelle studien er i 178 cm brønn, hvor boblehastigheten har vært studert i tre brønn størrelser. I den lukket brønnen ble forsøket utført i 1m lengde og 50mm indre diameter, hvor brønnhodetrykket ble studert. Arbeidet ble presentert på Olje- og energidagen for industrien og fikk studentpris. Resultatet viste at - Gassboblehastigheten avhenger av de reologiske parameterne Gassboblehastigheten avhenger av annulus klarheten av brønnen - Brønnhodetrykkoppbyggingen avhenger av brønnhullsvæskens reologiske parametere, typen kick-tilstrømning og brønnhullsklaring - Litteraturmodellen for gassboblehastigheter krever en korrelasjonsfaktor. Parameteren avhenger av den ringformede brønnhullsklaringen og den reologiske brønnborevæsken. Trykkoppbyggingstrykket i brønnhodet avhenger også av tilstrømningsstørrelsen
dc.description.abstractThis thesis work presents the gas bubble dynamics were studies experimental and in simulated computer simulation. A total of 13 fluids have been synthesized, which wide range of viscosity and density. The open well rig experimental study is in 178cm well, where the speed of bubble has been studies in three wellbore annuli clearance. In the close well, the experiment was conducted in 1m length and 50mm inner diameter, where the wellhead pressure was studied. The work was presented at the Oil and Energy Day for the industry and received a student prize. Result showed that - Gas bubble velocity depends on the rheological parameters - Gas bubble velocity depends on the annular wellbore clearance - The wellhead pressure build-up depends on the wellbore fluid rheological parameters, the type of kick influx and annular wellbore clearance - The gas bubble speeds literature model requires a correlation factor. The parameter depends on the annular wellbore clearance and the rheological wellbore fluid. Wellhead pressure build-up pressure also depends on the type of kick influx
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleGassbobledynamikk og trykkoppbyggingsstudier i simulert brønnboring
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record