Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLima, Ingfrid
dc.date.accessioned2015-09-24T07:57:10Z
dc.date.available2015-09-24T07:57:10Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301509
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial economicsnb_NO
dc.description.abstractOppgavetittelen er «Forbedring av offshore effektivitet ved hjelp av Integrerte Operasjoner». Integrerte Operasjoner (IO) har vært på agendaen i mange år som en fellesbetegnelse på en metodikk for å bedre lønnsomhet, kvalitet, samarbeid og ikke minst HMS innenfor petroleumsnæringen. Oppgaven, som også beskriver IO’s historie og utvikling, har hovedfokus på Baker Hughes ́ utvikling av IO som en metodikk og et konkurransefortrinn i egen virksomhet. Integrering, bruk av IKT/teknologi og krysstrening av personell har forbedret IO som metodikk, gitt økt lønnsomhet/lavere kostnader og bedre HMS resultater. Det er likevel viktig å videreutvikle metodikken for å forbli konkurransedyktig. Nøkkelen er å kunne tilby en tjeneste til en pris og kvalitet som kunden finner tilfredsstillende. For leverandør er HMS, lønnsomhet, fleksibilitet/kompetanse i arbeidsstokk og arbeidsmiljø viktige faktorer. Gjennom analyser i oppgaven ser vi at Baker Hughes` videreutvikling av IO til nivå 3 kan bidra i så måte. Samtidig ser vi at kostnader ikke er «alt». Kostnader må holdes opp mot HMS og kvalitet. Som vi ser fra intervju så spiller «the human factor» inn. Overbelastning av ansatte vil kunne føre til sykemeldinger, dårlig arbeidsmiljø og feilleveranser, noe som ingen er tjent med på sikt. Samtidig burde krysstrening, nye, mer varierte arbeidsoppgaver kunne framstilles og aksepteres som positivt og en bedring av arbeidssituasjonen. Uansett så vil utviklingen gå videre. Både leverandør og kunde vil søke etter synergier og bedre måter å levere tjenester på. Svakere oljepris vil ikke minst stimulere oljeselskapene til å sette fokus på kostnadsbesparelser og effektiv ressursutnyttelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;
dc.subjectindustrial economicsnb_NO
dc.subjectindustriell økonominb_NO
dc.subjectbeaconnb_NO
dc.subjectbesparelsenb_NO
dc.subjectøkonomisk effektiviseringnb_NO
dc.subjectintegrerte operasjonernb_NO
dc.subjectnivå 3nb_NO
dc.titleForbedring av offshore effektivitet ved hjelp av Integrerte Operasjonernb_NO
dc.title.alternativeImproving offshore efficiency using Integrated Operationsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1063]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel