Show simple item record

dc.contributor.authorBojovic, Tina
dc.contributor.authorStudsrød, Ingunn
dc.contributor.authorEnoksen, Elisabeth
dc.date.accessioned2022-12-21T12:58:47Z
dc.date.available2022-12-21T12:58:47Z
dc.date.created2022-12-20T12:47:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBojovic, T., Studsrød, I., & Enoksen, E. (2022). «Åja, drikker du ikke? Jeg trodde du var litt mer norsk» Alkoholens betydning for opplevelse av tilhørighet blant unge voksne med krysskulturell oppvekst i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning, (3-4), 194-207.en_US
dc.identifier.issn0809-6341
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3039053
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøker vi hvilken betydning alkohol og alkoholhåndtering har for unge kvinner og mennmed krysskulturell oppvekst. Vi anvender interseksjonalitet som perspektiv for å belyse hvordan ulike sosiale katego-rier kan påvirke unges livsbetingelser og opplevelser av tilhørighet. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med13 unge voksne, som forteller om sine erfaringer med krysskulturell oppvekst. Våre analyser viser at alkohol og alko-holhåndtering har en sentral betydning i deres opplevelser og navigering av tilhørighet til majoritets- og minoritets-miljøer. Som unge, religiøse kvinner og menn opplever de at alkoholkonsum og festing fungerer som markører fordet å være ung og norsk, og at alkoholbruk er en betingelse for å bli en del av det norske majoritetsfellesskapet. Fraegne familier og minoritetsmiljøer opplever deltakerne derimot en forventning om avholdenhet og at de avstår frafellesskap der det brukes alkohol. De motstridende forventningene vanskeliggjør navigering av tilhørighet til bådemajoritets- og minoritetsmiljøer. Artikkelen bidrar til å gi en økt forståelse av hvordan alkoholbruk er forbundet medhierarkiserende konstruksjoner av norskhet og fremmedhet, og inndelinger i «oss» og «dem»en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.title«Åja,drikker du ikke? Jeg trodde du var litt mer norsk» Alkoholens betydning for opplevelse av tilhørighet blant unge voksne med krysskulturell oppvekst i Norgeen_US
dc.title.alternative«Åja,drikker du ikke? Jeg trodde du var litt mer norsk» Alkoholens betydning for opplevelse av tilhørighet blant unge voksne med krysskulturell oppvekst i Norgeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber194-207en_US
dc.source.volume46en_US
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskningen_US
dc.source.issue3-4en_US
dc.identifier.doi10.18261/tfk.46.3.7
dc.identifier.cristin2095676
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record