Show simple item record

dc.contributor.authorMathiesen, Ida Holth
dc.date.accessioned2022-12-21T14:49:20Z
dc.date.available2022-12-21T14:49:20Z
dc.date.created2022-12-19T12:36:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 2022, 7 (1), 1-14.en_US
dc.identifier.issn2535-3047
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3039115
dc.description.abstractBasert på fokusgruppeintervjuer undersøker denne studien hvordan elever opplever møter med rådgivere i ungdomsskoler og videregående skoler. Individualisering danner en sentral kontekst for elevers valgprosesser. Improvisasjon, forstått som rådgiveres varhet for elevenes ønsker og behov og evne til å være til stede i her-og-nå-situasjonen, brukes for å belyse elevenes opplevelser av å møte rådgiveren. Rådgiverens balansekunst mellominformasjon, refleksjon og handlingsorientering ser ut til å være sentral for at eleven skal oppleve et godt møte med rådgiveren. Funnene tyder på at rådgiverens evne til improvisasjon og hennes/hans evne til å se og forstå eleven har betydning for hvordan rådgiveren oppleves. Dette ser ut til å kreve en balanse mellom å oppfatte elevens ønsker og behov og å tilpasse rolleutøvelsen til dette. Studien foreslår at dette kan gjøres gjennom en improvisasjonsbasert rådgivningspraksis. Videre fremkommer det at hvis eleven får anledning til å være medskaper i egne valgprosesser, kan dette bidra til at eleven ønsker videre kontakt med rådgiver.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Da går jeg hjem og googler det i stedet». Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivereen_US
dc.title.alternative«Da går jeg hjem og googler det i stedet». Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivereen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber1-14en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalNORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikken_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.15845/ntvp.v7i1.3361
dc.identifier.cristin2095181
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal