Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Hvilke utfordringer kan barnefamilier i Norge oppleve ved fattigdom? 

  Johansen, Caroline. (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven har drøftet psykisk helse, fritid og boforhold i forhold til hvilke utfordringer barnefamilier i Norge kan oppleve ved fattigdom, med fokus på barnas utfordringer, oppvekst og framtidsutsikter.
 • Tilrettelegging av et utviklingsfremmende miljø for enslige mindreårige flyktninger. 

  Nygaard, Maren (Bachelor thesis, 2021)
  I valget av temaet mitt for denne litteraturstudien ønsket jeg å finne forskning som belyste problemstillingen min, med hensyn til enslige mindreårige flyktninger sitt perspektiv. Problemstilling: «Hvordan kan en sosialarbeider ...
 • Barn som vitne til vold, liten kropp - for stor erfaring 

  Denstad, Hedda Skogshagen (Bachelor thesis, 2021)
  Når barn opplever å være vitne til vold i nære relasjoner, medfører dette de samme skadevirkningene som å bli direkte utsatt for vold. Barn som vitne til vold er et relativt nytt kunnskapsfelt med behov for videre forskning. ...
 • Vold i nære relasjoner - En litteraturgjennomgang 

  Pia Andreassen Helland (Bachelor thesis, 2021)
  Bacheloroppgaven er en litteraturgjennomgang hvor temaet er vold i nære relasjoner. Oppgavens problemstilling er "hvilke konsekvenser kan barn få av å bli utsatt for vold i nære relasjoner?". Oppgaven underbygges av teori ...
 • Samhandling og relasjon med rusmisbrukere 

  Lunde, Ingrid Kattem (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har jeg tatt for meg hvordan en samhandler med rusmisbrukere for å oppnå en god relasjon. Jeg har valgt litteraturstudie, for å ta i bruk relevant forskningsartikler og litteratur. Ved bruk av teori, har ...

Vis flere