Select a community to browse its collections.

 • Rapportering og avvik 

  Hovland, Arne Åmodt (Bachelor thesis, 2024)
  I denne oppgaven er hensikten å se på temaet helse, miljø og sikkerhet relatert til avviksrapportering, samt å se på sikkerhetskulturen som støtter dette hjelpemiddelet. Oppgaven går over forskjellige vitenskapelige artikler ...
 • Tolletaten - en samfunnssikkerhet- og beredskapsaktør 

  Meyer, Siv; Storjord Lunde, Heidi (Bachelor thesis, 2024)
  I løpet av denne bacheloroppgaven har vi undersøkt problemstillingen: "Hvordan har opprettelsen av tollstasjon på Svalbard påvirket Tolletatens samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid?”. Tolletaten innehar en viktig rolle ...
 • Hvordan kan manglende personalressurser påvirke intern sikkerhet i Tolletaten? 

  Mentel, Maria; Mirowska, Sofia (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med oppgaven er å finne ut: “Hvordan manglende personalressurser kan påvirke intern sikkerhet i Tolletaten?”. Vi ønsker å forske på om det finnes sammenhenger mellom bemanningsnivå og intern sikkerhet, gjennom ...
 • Cuttings Transport With Oil- and Water-Based Drilling Fluids 

  Ytrehus, Jan David; Lund, Bjørnar; Taghipour, Ali; Saasen, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2024-01)
  Deviated well sections are common in most modern offshore well construction designs. In the North Sea region, which is a good example of mature areas, practically all producer or injector wells have highly deviated well ...
 • Urban Density and Accessibility: A methodological approach 

  Hernandez-Palacio, Fabio Alberto; Kesarovski, Todor (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  The built environment’s impact on human behaviour is well-documented. Still, quantitative research on the topic usually focuses on a large scale, with few studies at the neighbourhood level. This study presents a method ...

View more