Select a community to browse its collections.

 • Et inkluderende språkmiljø for flerspråklig barn i barnehagen 

  Hove, Inger Marie Lende; Nygård, Isabella Nikolaeva (Bachelor thesis, 2024)
  I denne bacheloroppgaven vår, har vi undersøkt hvordan barnehagelærere tilrettelegger for et inkluderende språkmiljø, med fokus på flerspråklige barn. Vi har undersøkt ulike metoder og tilnærminger barnehagelærer tar i ...
 • Barnas lekeland: urforsking av selvregulering 

  Brekne, Kristiane Abrahamsen; Larsen, Erik Bjørklund (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven baseres på problemstillingen: Hvilken rolle spiller leken for barns utvikling av selvregulering? Vi har valgt å benytte oss av en teoretisk drøfting for å se på tidligere forskning samt koble ulike ...
 • Hvordn mener barnehagelærer at de kan skape gode overganger fra frilek til andre aktiviteter? 

  Lidiane Pinto Stokka (Bachelor thesis, 2024)
  Bacheloroppgaven min baserer seg på overganger innad i barnehagen. Jeg har tatt på meg kvalitativt intervju metode for å høre om erfaringer og tanker barnehagelærer har rundt overganger. Ved hjelp av intervju har jeg samlet ...
 • Utfordringer med profesjonell omsorg i barnehagen 

  Moth Eiesland, Line-Katarina; Mathiesen Kopperud, Bettina (Bachelor thesis, 2024)
  Målet med denne bacheloroppgaven var å besvare følgende problemstilling; “Hvilke utfordringer med profesjonell omsorg opplever barnehagelærere?” med følgende forskningsspørsmål: “Hvordan kan utfordringene påvirke omsorgen?” ...
 • Kostyme som estetisk impus til fantasien 

  Bøgelund, Emilie; Michaelsen, Brit Gunvor (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bachelor oppgaven er skrevet av to studenter i barnehagelærer studiet ved Universitet i Stavanger. Via teamet kostyme som en estetisk impuls til fantasien, har vi jobbet med didaktisk oppgave, og ferdigstilt dette ...

View more