Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Pedagogiske lederes arbeid med artskunnskaper i barnehagen og bruk av bildekort som pedagogisk verktøy 

  Erik Askeland (Bachelor thesis, 2024)
  I denne bacheloroppgaven skal jeg undersøke hvordan pedagogiske ledere arbeider med artskunnskaper i barnehagen. Problemstillingen min er: Hvordan arbeider pedagogiske ledere i barnehagen med artskunnskap og hvordan kan ...
 • Bærekraft aktiviteter og kjønnsforskjeller 

  Schramm, Nicole (Bachelor thesis, 2024)
  Målet med denne studien er å utforske barnehagepersonalets rolle i å fremme barns forståelse av bærekraftig utvikling, samtidig som det også blir undersøkt hvordan både personalets og barns kjønn påvirker denne prosessen. ...
 • Flerspråklig barn i rollelek 

  Jensen, Andreas Hoa Kjemtrup; Merkesdal, Vegard; Shirzad, Emran (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven er basert på problemstillingen: Hvordan legger barnehagelærere tilrette for flerspråklige barn i rollelek?” For å belyse denne problemstillingen på best mulig måte, har vi brukt kvalitative intervju ...
 • Veiledning av utforskning: Pedagogisk leder som naturmentor for barn 

  Nordbø, Rikke (Bachelor thesis, 2024)
  Jeg har selv en stor interesse for natur, utforskning og nærmiljøet og på grunn av dette valgte jeg problemstillingen «Hvordan pedagogisk leder fremmer utforksning av naturens mangfold og hvordan dette kan videreutvikles.» Jeg ...
 • Forståing av omsorgssvikt i barnehagen: Barnehagelærarars syn og praksis 

  Heggøy, Elin (Bachelor thesis, 2024)
  Det overordna temaet i denne studien er omsorgssvikt, og hensikta med oppgåva har vore å undersøke korleis barnehagelærarar definerer omgrepet, og kva tiltak dei gjer for å følge opp ei bekymring for eit barn i ...

Vis flere