• Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med? 

   Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (Journal article; Peer reviewed, 2011-06)
   Vi vet hvor mange studenter som slutter i allmennlærerutdanningen (ALU)1, hvor mange som fullfører den på normert tid og hvor mange som bruker lenger tid enn den normerte. Utover det vet vi faktisk lite om hvorfor ...
  • Hur försäkrar vi oss om god filosofiutbildning? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I den här uppsatsen utvärderar jag det svenska Högskoleverkets utvärdering av svenska fi losofi utbildningar. Jag argumenterar att den antagna uppfattningen om undervisning är pedagogiskt tvivelaktig och oförenlig med ...
  • Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap 

   Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (Journal article; Peer reviewed, 2014-11)
   Denne artikkelen fokuserer på ei gruppe lærerstudenters refleksjoner etter en praksisopplæringsperiode. To sekvenser fra dialogen i et gruppeintervju blir analysert ved hjelp av et teoretisk rammeverk for utvikling ...
  • Den nye grammatikken i høgere utdanning : med læringsutbytte som eksempel 

   Østrem, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen diskuterer det nasjonale kvalifi kasjonsrammeverket for høgere utdanning, dets tilblivelse og utforming. Spesielt retter artikkelen søkelyset på læringsutbytteformuleringer som fenomen. Spørsmålet som diskuteres ...