• Usikkerhet i kostnader, knyttet opp mot store byggeprosjekter 

      Nguyen, Tien Quang (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
      Usikkerhet, kostnader og prosjektledelse er noen nøkkelord i dagens industri. Et interessant tema innen byggevirksomheten er overskridelser, hva disse skyldes, hvorfor disse oppstår og hva som kunne utbedres for å unngå ...