Show simple item record

dc.contributor.authorGamaal, El-Attar
dc.date.accessioned2013-10-24T09:03:13Z
dc.date.available2013-10-24T09:03:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182258
dc.descriptionMaster's thesis in Urban development and designno_NO
dc.description.abstractNord – Jæren vokser raskt med hensyn på befolkning, bedrifter og ferdsel. Det nåværende ferdselsmønsteret er hovedsakelig basert på bilferdsel. Bilferdsel forårsaker lange køer og perioder med mye trafikk og påvirker utslipp med tanke på drivhuseffekten. Dette viser at man må forbedre buss og ikke-motorisert ferdsel mot en overgang til en mer bærekraftig ferdsel i regionen. Den nåværende situasjonen og handlingen fra den lokale administrasjonen blant de fire byene på Nord – Jæren utfordrer de langsiktige planene for Jæren og overgangen til en mer bærekraftig ferdsel. Forskningen har som formål å vurdere og evaluere planene, implementeringen, handlingene og evnen til å endre seg i retning av mer bærekraftig ferdsel på forskjellige nivåer. Problemstillingen er som følger: Hvor gjennomførbart er overgangsplanene i forhold til mer bussferdsel på Nord – Jæren? Min personlige motivasjon for å besvare denne problemstillingen er basert på min interesse for bærekraft. Forskningsmetoden begynner med å bygge opp en grunnleggende forståelse av den nåværende og den fremtidige situasjonen av tre dynamiske elementer i regionen (befolkning, bedrifter og ferdsel) og tilhørende problemstillinger relatert til disse elementene (ferdselsmønster, bruk av landområder, parkeringsregulativer, trafikkmengde, turer per dag, planledelse og utslipp av drivhusgass). Dersom man ser nærmere på disse to kategoriene, vil man se at disse har dannet grunnlaget for konfliktene og utfordringene. Man kan undersøke en andel studenter (den største forbrukeren av busstilbudet på Nord – Jæren) for å forstå deres nåværende/fremtidige oppførsel innen ferdsel og deres evaluering (basert på forbrukerens innstilling). Forskningen er støttet av en case – studie angående implementering av busstrasér langs Fv. 44. Studiet gikk fra planlegging til alternative valg til implementeringsfasen til funksjonalitet i virkeligheten. Resultatet av evalueringen ble en overraskelse. Hastigheten på bussreisen langs Fv. 44 ble forbedret de første to årene (2010-2011) før hastigheten sank til et lavere nivå enn før man implementerte busstraséne. Buss-selskapet/busstilbudet handlet mot den logiske implementeringen av bussfelt som skulle forbedre reisetiden. Resultatet viste også mangel på integrert bruk av landbruk i forhold til retningslinjer for transport, fravær av praktisk gjennomførbart lederskap i overgangsprosessen til en mer bærekraftig ferdsel. Forskningen konkluderte med at overgangen mot en bærekraftig ferdselsprosess går feil vei på grunn av dobbeltsidige planer, interessekonflikter, mangel på overgangsledelse; uansett er busstraséne et viktig steg og det er et behov for å bygge det ut i alle transportkorridorene, men det er behov for støtte basert på retningslinjer for bruk av landområder for å oppnå bedre konkurranseevne.no_NO
dc.description.sponsorshipStatens Vegvesenno_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;
dc.relation.haspartMaster Thesisno_NO
dc.relation.haspartAppendixno_NO
dc.subjecttransportno_NO
dc.subjectNord Jærenno_NO
dc.subjectbussno_NO
dc.subjectbussfeltno_NO
dc.subjectregional planno_NO
dc.subjecturban utviklingno_NO
dc.subjectregional utviklingno_NO
dc.subjectbærekraftig ferdselno_NO
dc.subjectsustainble mobilityno_NO
dc.subjecturban developmentno_NO
dc.subjectregional developmentno_NO
dc.subjectindustriell økonomino_NO
dc.subjectbyutviklingno_NO
dc.subjecturban designno_NO
dc.titleThe feasiblility of transition plans towards more bus mobility at Northern-Jærenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230no_NO
dc.source.pagenumber138+35no_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [824]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record