Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Øystein
dc.date.accessioned2011-01-07T13:57:29Z
dc.date.available2011-01-07T13:57:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182436
dc.descriptionMaster's thesis in Biological chemistryen_US
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne masteroppgaven var å skaffe kunnskap om Listeria monocytogenes-surrogaten Listeria innocua, og dens varmeinnaktiveringskinetikk med hensyn på kvalitet og matsikkerhet i pasteuriserte fiskeprodukter. L. monocytogenes kan forårsake listeriose, en sykdom som har høy dødelighet. L. monocytogenes kan vokse ved kjøletemperaturer og ved høye saltkonsentrasjoner, det er derfor viktig at man har kontrollen på denne bakterien før et matprodukt slippes ut i markedet. L. monocytogenes innaktiveres ved vanlig pasteurisering som er 70 °C i 2 minutter. Denne behandlingen er også minstekravet for produkter som skal ha holdbarhet i opp til 10 dager. Bruken av L. innocua som surrogat for L. monocytogenes er akseptert, og blitt dokumentert i ulike studier (Fairchild and Foegeding 1993;Friedly et al. 2008b). Det ble i denne oppgaven benyttet to stammer av L. innocua, en fra Culture Collection, University of Gothenburg (CCUG 35613), og en fra American Type Culture Collection (ATCC 33090). Bakteriene ble dyrket og varmebehandlet i ”tryptic soy broth med gjærekstrakt” (TSBYE), og deretter regenerert på ”tryptic soy agar med gjærekstrakt” (TSAYE). D- og z-verdier er verdier brukt for å beskrive varmeresistensen til en mikroorganisme. D-verdien forteller hvor lang tid det tar å innaktivere 90 % av bakteriene i ved en gitt temperatur. En z-verdi forteller hvor stor temperaturøkning som skal til for å innaktivere 90 % av bakteriene. Beregningene av varmeresistensen tok utgangspunkt i lineær førsteordens kinetikk. D-verdiene ble beregnet for temperaturer i intervallet 57-63 °C. På grunnlag av D-verdiene ble z- verdiene beregnet. For L. innocua CCUG 35613 var D60= 2,29±0,05minutter og z= 5,15±0,12 °C, og for L. innocua ATCC 33090 D60= 2,40±0,04 minutter og z= 4,71±0,08 °C. Det var liten signifikant forskjell i D- og z-verdier mellom stammene. D60 °C verdiene så ut til å være like de funnet i andre publikasjoner, z-verdiene var lavere. Begge stammene i oppgaven ville med gjeldene betingelser blitt innaktivert i en pasteuriseringsprosess på 70 °C i 2 minutter. Dog må man forvente at varmeresistensen ville vært høyere i en matmatriks.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IMN/2010;
dc.subjectbiologisk kjemien_US
dc.subjectvarmedrapen_US
dc.subjectpasteuriseringen_US
dc.subjectvarmebehandlingen_US
dc.titleIsoterm varmebehandling Listeria innocua i kappilærrøren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Biochemistry: 476en_US
dc.source.pagenumber56 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IMN, 2007-2017) [233]
    Masteroppgaver i Science of environmental technology (offshore environmental engineering og water science and technology) / Masteroppgaver i Realfag med teknologi: matematikk / Masteroppgaver i Biologisk kjemi

Show simple item record