Now showing items 21-40 of 1212

  • Muligheter og utfordringer i forbindelse med videre utvikling av Tilstandsbasert Vedlikehold på Ula og Tambar 

   Syre, Bjarne (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/200, Master thesis, 2009)
   Tilstandsbasert vedlikehold er gjennom de siste årene blitt en foretrukket type vedlikehold hvor målet er å utføre vedlikehold når det er nødvendig. Ved en suksessfull utførelse av tilstandsovervåking og tolking av data ...
  • Improvisation of deepwater weight distributed steel catenary riser 

   Ruswandi, Muhamad Iqbal (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Nowadays, oil and gas sources are found in deeper water depths and in more hostile environments. This results in the need for more advance technologies. Riser system is a key element in providing safety. Riser failure ...
  • Development of new lightweight concrete mixtures based on aplite and perlite 

   Tveit, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Cement extenders are commonly used as an addition to concrete mixtures to increase material properties. A mineral called aplite is a cement extender. This mineral contains many possible favourable properties. An experimental ...
  • Analyse av høye elementbygg "Ro-Ri-Ram" 

   Johansen, Petter Remmen (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
  • Bygninger i stål utsatt for jordskjelvpåvirkning : utnyttelse av stålets egenskaper 

   Muratovic, Nevzet (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Hovedmålet med masteroppgaven går ut på å gjennomføre en fordypet analyse av egenskaper til stålmaterialer og utforske mulighetene som ligger i å bruke stålets egenskaper på en optimal måte når en stålkonstruksjon blir ...
  • Automatiseringsalternativer til dyseplateskifte på ekstruderingspresse 

   Haaland, Tore J. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Skretting A/S er Norges største fiskefôrprodusent. Produksjonen av fôrpellets foregår i en ekstruderingsprosess. Fôret blir presset ut som strimler gjennom en dyseplate som er montert i fronten på en kvern. Bak dyseplaten ...
  • Bygg- og anleggsprosjekter: en studie av forhold som påvirker tjenesteleveransen 

   Hetlelid, Trond Erik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Oppgaven søker å gi en forståelse av forhold som har innflytelse på og påvirker kvalitet i tjenesteleveransen i bygge- og anleggsprosjekter. I oppgaven vil man berøre temaer som av ulike grunner ofte er beheftet med ...
  • Structural analysis for heavy lift removal of offshore module 

   Lundqvist, Amund (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   This report presents a study of the structural analysis for removal operation of the Frigg TCP2 M32 Module with a new lifting arrangement situated at the top of the M32 Module. During the removal of the M32 from the ...
  • Condition monitoring in Integrated Operation (IO) 

   johnson, Olakunle Olugbenga (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Outsourcing and remote monitoring are major industrial trends that provide an ideal platform for operators to focus and improve their core activities while saving cost. These trends have led to technological ...
  • The effect of using aplite as a cementitious material 

   Berild, Ottar Gran (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009;, Master thesis, 2009)
   The compressive strength of cement cubes containing aplite with different grain size distributions was measured. Varying degrees of milling and particle size reduction was looked upon. The aplite containing cubes were than ...
  • Fiber i lettvekt betong 

   Kakay, Samdar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Denne oppgaven omhandler lettvektbetong (LWAC) generelt, samt resultater fra laboratorie-tester gjennomført fra jan. 09 til jun. 09 på betong- laboratoriet ved UiS. Hovedformålet med dette studiet var å evaluere virkningen ...
  • Artificial lift – electrical submerged pump, best practice and future demands within subsea applications 

   Hollund, Bernt Ståle (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   One form for artificial lift that has been used for decades is Electric Submersible Pumps (ESP). Since the birth of ESP in 1926 has the technology evolved slowly and ESP used today has a lot of similarities with the ...
  • Kalde forbindelser 

   Holvik, Dag Stian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Fra 1. april 2010 er Eurokodene det gjeldende regelverk for konstruksjoner i Nordsjøen. Eurokodene har fram til nå fungert som et supplement til nasjonale standarder, men skal heretter erstatte disse. Bestemmelser for ...
  • Risk monitoring of major hazard in single installation 

   Telaga, Abdi Suryadinata (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   The risk level project (RNNP) has resulted risk level trend methodology which is very useful in monitoring the trend of major hazard risk level in Norwegian shelf. However, the method cannot be used in installation level. ...
  • Energimerking av bygninger 

   Hope, Eirik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Omlag 40 % av all energien som utnyttes på land i Norge kan knyttes til bruk og oppføring av bygninger. Innføring av ordningen Energimerking av bygninger er ment som et bidrag til bevisstgjøringen omkring dette ...
  • Model for economical analysis of oil and gas deepwater production concepts : Comparisons of life cycle cost of subsea production systems vs. floating structures with dry wellheads. 

   Romero Mata, Omar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   The scope of the work was to create a model that will allow the comparison of Life Cycle Costs (LCC) for subsea production systems and floating structures with dry wellheads for the Mexican territorial waters of the Gulf ...
  • Vindlast på Fritt Fram Bygg-Bru i byggefasen 

   Rørtvedt, Arnt Egil (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Der er utført dynamisk og statisk vindanalyse i byggefasen til Sandsfjord bru. Sandsfjord bru er av typen ”Fritt Frambygg-bru” med hovedspenn på 290 meter og en tottallengde på 678 meter. Den er planlagt bygget med ...
  • Noise filtering from a nonlinear system by using AANN 

   Mathisen, Mats Leander (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   In order to run a gas turbine, the operator (be it human or automatic) needs to monitor the conditions of the various parts inside it. Pressures, temperatures, mass flows, vibrations, power output. These properties all ...
  • Key configurations for design and fabrication of high speed offshore vessels 

   Bukhanevych, Nadiya (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   With the development of the Norwegian and the Barents seas and by advancing the oil and gas industry further to the sea from the coastal line, the marine industry requires a class of different purpose vessels to operate ...
  • Alternativ beregningsmetode for trunnion-tilkobling 

   Sandvik, Per Eivind (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   I løpet av denne oppgaven er det blitt utledet en beregningsmetode som kan benyttes til å kalkulere forsterkningsplatens kapasitet ved bruk av den alternativ forsterkningsmetoden av trunnion-tilkoblinger, referert til som ...