Now showing items 21-40 of 677

  • The effect of using aplite as a cementitious material 

   Berild, Ottar Gran (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009;, Master thesis, 2009)
   The compressive strength of cement cubes containing aplite with different grain size distributions was measured. Varying degrees of milling and particle size reduction was looked upon. The aplite containing cubes were than ...
  • Condition monitoring in Integrated Operation (IO) 

   johnson, Olakunle Olugbenga (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Outsourcing and remote monitoring are major industrial trends that provide an ideal platform for operators to focus and improve their core activities while saving cost. These trends have led to technological ...
  • Bygg- og anleggsprosjekter: en studie av forhold som påvirker tjenesteleveransen 

   Hetlelid, Trond Erik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Oppgaven søker å gi en forståelse av forhold som har innflytelse på og påvirker kvalitet i tjenesteleveransen i bygge- og anleggsprosjekter. I oppgaven vil man berøre temaer som av ulike grunner ofte er beheftet med ...
  • Nonlinear analysis of a space frame subjected to loading from dropped objects 

   Singelstad, Anne Kathrine Vaagsnes (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   There is always a risk of an object being dropped during offshore lifting operations. Any underlying structure or equipment might be severely damaged, and in worst case, lives might be lost. Consequently, structures which ...
  • Use risk-based method to develop a foundation for quantitatively assessing the contribution of maintenance activities in offshore petroleum oil and gas industry 

   Shao, Hanchen (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   As the world market becomes more benefit-oriented, increasingly companies and organizations are becoming aware of the maintenance’s contribution to value generation, as well as its contribution to risk reduction. Maintenance ...
  • Improvisation of deepwater weight distributed steel catenary riser 

   Ruswandi, Muhamad Iqbal (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Nowadays, oil and gas sources are found in deeper water depths and in more hostile environments. This results in the need for more advance technologies. Riser system is a key element in providing safety. Riser failure ...
  • Automatiseringsalternativer til dyseplateskifte på ekstruderingspresse 

   Haaland, Tore J. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Skretting A/S er Norges største fiskefôrprodusent. Produksjonen av fôrpellets foregår i en ekstruderingsprosess. Fôret blir presset ut som strimler gjennom en dyseplate som er montert i fronten på en kvern. Bak dyseplaten ...
  • Development of new lightweight concrete mixtures based on aplite and perlite 

   Tveit, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Cement extenders are commonly used as an addition to concrete mixtures to increase material properties. A mineral called aplite is a cement extender. This mineral contains many possible favourable properties. An experimental ...
  • Muligheter og utfordringer i forbindelse med videre utvikling av Tilstandsbasert Vedlikehold på Ula og Tambar 

   Syre, Bjarne (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/200, Master thesis, 2009)
   Tilstandsbasert vedlikehold er gjennom de siste årene blitt en foretrukket type vedlikehold hvor målet er å utføre vedlikehold når det er nødvendig. Ved en suksessfull utførelse av tilstandsovervåking og tolking av data ...
  • Fiber i lettvekt betong 

   Kakay, Samdar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Denne oppgaven omhandler lettvektbetong (LWAC) generelt, samt resultater fra laboratorie-tester gjennomført fra jan. 09 til jun. 09 på betong- laboratoriet ved UiS. Hovedformålet med dette studiet var å evaluere virkningen ...
  • Condition monitoring and condition based maintenance of static equipment at the Kårstø processing plant 

   Økland, John Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   This master thesis is looking into the feasibility of implementing Condition Monitoring (CM), Condition Based Maintenance (CBM) and principles from Integrated Operations (IO) on static equipment at the Kårstø Processing ...
  • Enkeltsidig strukturelle bjelkesøyleknutepunkt av H- eller I-profiler med boltet endeplateforbindelse utsatt for moment rotert både om bjelkens svake og sterke akse. 

   Kristensen, Simen Ovar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven omhandler bjelkesøyleknutepunkt utsatt for ut-av-planet moment og kombinasjon av i-planet og ut-av-planet moment. Per dags dato er det ingen kjente regelverk som omfatter bjelkesøyleknutepunkt utsatt for ...
  • Energimerking av bygninger 

   Hope, Eirik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Omlag 40 % av all energien som utnyttes på land i Norge kan knyttes til bruk og oppføring av bygninger. Innføring av ordningen Energimerking av bygninger er ment som et bidrag til bevisstgjøringen omkring dette ...
  • Fabrikasjonsvennlig design 

   Olsen, Stein Erik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Masteroppgavens innhold er en studie av ideer og tanker som Aker Solutions Egersund ønsker utdypet. Som fabrikasjonsverft vet de hva som er mest økonomisk for dem, men for tiden sitter de ikke på et dokument som tar for ...
  • Vindlast på Fritt Fram Bygg-Bru i byggefasen 

   Rørtvedt, Arnt Egil (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Der er utført dynamisk og statisk vindanalyse i byggefasen til Sandsfjord bru. Sandsfjord bru er av typen ”Fritt Frambygg-bru” med hovedspenn på 290 meter og en tottallengde på 678 meter. Den er planlagt bygget med ...
  • Noise filtering from a nonlinear system by using AANN 

   Mathisen, Mats Leander (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   In order to run a gas turbine, the operator (be it human or automatic) needs to monitor the conditions of the various parts inside it. Pressures, temperatures, mass flows, vibrations, power output. These properties all ...
  • Physical modeling of a Turbec T100 microturbine 

   Garborg, Linn (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   The purpose for this thesis is to create a heat and mass balance model of the microturbine, Turbec T100, stationed at Risavika Gas Centre (RGC) in Tananger, Norway. The Turbec T100 at Risavika has some modifications due ...
  • Presentasjon av risikoanalyse – et tilnærmingsproblem 

   Soldal, Kristoffer Hellestveit (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   En av hovedoppgavene til risikoanalysen er å støtte beslutningstaking. Den største utfordringen er kanskje å støtte beslutningstaking ved å skaffe til rette relevant informasjon. Usikkerhet er fokuset i oppgaven, men den ...
  • Beregnet virkning av jordskjelv på prefabrikkerte betongelementbygg 

   Skjæveland, Eirik Osa (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   I Norge har en ikke hatt tradisjon for å dimensjonere konstruksjoner for jordskjelv, men i 2004 ble det innført krav om at nye bygg oppført i Norge skal dimensjoneres for jordskjelvlaster. Frem til nå har jordskjelvdim ...
  • Kalde forbindelser 

   Holvik, Dag Stian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Fra 1. april 2010 er Eurokodene det gjeldende regelverk for konstruksjoner i Nordsjøen. Eurokodene har fram til nå fungert som et supplement til nasjonale standarder, men skal heretter erstatte disse. Bestemmelser for ...