• Implementering av VDC og 4D BIM i prosjektgjennomføring 

      Ramselien, Marius (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2018, Master thesis, 2018-05-30)
      Som en direkte respons til byggebransjens produktivitetsnedgang de siste årene, har bransjen startet å benytte 3-Dimensjonale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og innovative utførelsesstrategier som Virtual Design and ...