• Beregnet virkning av jordskjelv på prefabrikkerte betongelementbygg 

   Skjæveland, Eirik Osa (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   I Norge har en ikke hatt tradisjon for å dimensjonere konstruksjoner for jordskjelv, men i 2004 ble det innført krav om at nye bygg oppført i Norge skal dimensjoneres for jordskjelvlaster. Frem til nå har jordskjelvdim ...
  • Dynamic Analysis and Finite Element Modeling of a Floating Bridge 

   Johnsen, Erland Soli (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   With the aim of reducing the travel time of the coastal highway E39 by substituting ferries with bridges and tunnels, the National Public Road Administration project “Ferry Free E39” includes several fjord crossings demanding ...
  • Experimental and numerical crack form simulations of reinforced concrete beam 

   Lade, Otto-Arne (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   In this thesis, the Concrete Damage Plasticity module in Abaqus is used to determine crack propagation and crack width with a 3d solid model, and a 2d shell model. Data is given by previous experiments where 6 concrete ...
  • Finite Element Modelling and Analysis of Axial Settlement of Light Poles 

   Rasmussen, Simen (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2020;, Master thesis, 2020)
   The slip joint technology is a method for connecting two conical pole segments together, without the use of bolts or grout, thus reducing time of installation and the need of maintenance. In recent years there have been ...
  • Finite Element Models for Integrity Assessment of Flexible Riser with Damaged Tensile Wires 

   Haugen, Mathias O. M. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Many of the flexible risers in service do not meet their documented service life. A common failure mode is the rupture of the abrasive external layer which, in itself, is not critical, but seawater ingress may corrode ...
  • Konstruksjoner utsatt for vibrasjoner 

   Bårdsen, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven omhandler hvordan roterende eksentriske masser kan skape vibrasjoner i konstruksjoner. Oppgaven tar for seg grundige matematiske utledninger for hvordan de aktuelle formlene for dynamisk analyse er ...
  • Konstruksjonsanalyse av en hengebro 

   Gran, Birgitte (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012-06-15)
   Denne rapporten omhandler en konstruksjonsanalyse av Lysefjordbroa i Rogaland. Broa er en hengebro med et hovedspenn på 446 meter. Den ble åpnet i desember 1997 og det er siden den gang per 20. oktober 2010 observert ...
  • Non-linear finite element analysis of tubular X joint with selected geometry 

   Ghanem Nia, Nima (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   “Tubular Joints” play a very important and quite vital role in most of the marine structures; we can see maybe hundreds of them in every even simple jacket or steel platforms. It is obvious that having full control about ...
  • Rotasjonsstivhet av sveiste T-knutepunkter, sammensatt av kvadratiske hulprofiler utsatt for i-planet bøyning 

   Buzaljko, Mirza (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
   Kvadratiske og rektangulære hulprofiler er benyttet i et bredt spekter rammer og fagverk, både i landbasert byggevirksomhet og offshoreindustrien. Sammenføyningen forekommer ofte ved at gurt og stav er sammensveist normalt ...
  • Vind-indusert respons av flytende hengebro over Sulafjorden 

   Stensbak, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Ferjefri E39 er et ambisiøst prosjekt som i dag er i en utredningsfase for å se på mulige konsepter som kan gjøre prosjektet realisert. Denne oppgaven tar for seg den dynamiske vindlasten som virker på en flytende hengebro, ...
  • Vindindusert respons av en lang hengebro 

   Øglænd, Kristian Svela (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
   Verdens lengste hengebro er per dags dato Akashi Kaikyo med hovedspenn på 1991 meter. Dersom det blir valgt hengebro som krysningsmåte over Sognefjorden vil den, med sitt hovedspenn på 3700 meter, bli verdens lengste med ...
  • Vindindusert respons av flerspenns hengebro med flytende tårn 

   Aspøy, Sondre (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06)
   I forbindelse med prosjekter «Ferjefri E39» skal flere utfordrende fjorder krysses. Denne oppgaven tar for seg kryssing av den 4km brede og 450 meter dype Sulafjorden. Flere konsepter utredes av Statens Vegvesen. I oppgaven ...