Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJørs, Paul H.
dc.date.accessioned2008-08-11T13:00:09Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182661
dc.descriptionMaster's thesis in Mechanical engineeringen
dc.description.abstractBoring av letebrønner og produksjonsbrønner til havs byr på utfordringer i forhold til å bore på land. Tradisjonelt benyttes et stigerør fra brønnhodet opp til fartøyet som borer. Dette er fylt med boreslam som blant annet har som funksjon å være den primære sikkerhetsbarriere mot trykket i formasjonen. Ved boring på store dyp blir dette stigerøret så langt og tungt at man før eller siden kommer til en smertegrense, der man må komme opp med enten helt ny teknologi, eller nyutvikling av gammel, for å kunne møte disse utfordringene. Norsk oljeindustri er i tet når ny og grenseprengende teknologi utvikles, og det blir her sett både på ny bruk av tidligere brukte metoder, samt helt nye metoder. Denne oppgave ser på noen av disse nye metodene som er utviklet, eller som er under utvikling. Selve boreoperasjonen blir delt i to faser. Først borer man topphullet som blir boret uten bruk av BOP. Dette kan gjøres fordi risikoen for ukontrollerbare utblåsninger er liten. Siden borer man gjennom BOP, som da er sekundære sikkerhetsbarriere. For topphullsfasen ser oppgaven på bruk av RMR(Riserless Mud Recovery), som er utviklet av AGR(Ability Group) slik metoden fremstår i dag. Denne metoden gjør det mulig å bore uten bruk av stigerør og med retur av boreslam til rigg. For BOP-fasen ser oppgaven på forskjellige metoder. Dette er stigerør av alternative materialer, alternative dimensjoner, alternative plasseringer av BOP, samt en kombinasjon RMR med stigerør som også blir utviklet nå hos tidligere nevnte AGR. De forskjellige metodene blir beskrevet og belyst med hensyn på fortrinn/ulemper. Oppgaven ser ikke på fartøytyper og utstyr om bord på disse, men forkuserer på undervannsområdet mellom havbunn og overflate. Likevel må en del boretekniske prinsipper belyses, for å kunne gi en forståelse for begrensningene som rår.en
dc.format.extent3853394 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IKM/2007en
dc.subjectboringen
dc.subjectstigerøren
dc.subjectultradypten
dc.subjectmaskinteknikk
dc.titleBoring uten stigerør på ultradypt vannen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Offshore technology: 581en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-IKM / TN-IMBM) [1213]
    Master- og bacheloroppgaver i Konstruksjoner og materialer / Maskin, bygg og materialteknologi (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Masteroppgaver i Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Masteroppgaver i Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Vis enkel innførsel