Show simple item record

dc.contributor.authorHope, Eirik
dc.date.accessioned2012-02-27T09:25:02Z
dc.date.available2012-02-27T09:25:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182714
dc.descriptionMaster's thesis in Structural engineeringno_NO
dc.description.abstractOmlag 40 % av all energien som utnyttes på land i Norge kan knyttes til bruk og oppføring av bygninger. Innføring av ordningen Energimerking av bygninger er ment som et bidrag til bevisstgjøringen omkring dette energiforbruket. Denne oppgaven går ut på å kartlegge den nye energimerkeordningen slik den fremstår i dag. Den første delen er en teoretisk gjennomgang, med vekt på innholdet i en energiattest og kompetansekrav ved utførelse av energimerking. Her er vitale punkter fra Forslag til endringer i Forskrift om energimerking av bygninger tatt med, hvor spesielt den visuelle presentasjonen kan nevnes. Videre gis det en oversikt over Den danske energimærkning med en sammenligning i forhold til den norske ordning. Danmark startet allerede i 1997 med energimerking og det var dermed naturlig å se hvilke erfaringer som er gjort frem til i dag. Deretter presenteres metodikken som knyttes til det praktiske arbeidet. Beregningene skal følge metodene i NS 3031 og kan utføres ved hjelp av egnede dataverktøy. Her er programmet SIMIEN beskrevet og benyttet. I tillegg er bruken av varmestrømsmåler til å finne U-verdier forklart. Oppgaven inneholder en energimerking av Torgveien 15A. Her beskrives innsamling av data, beregninger, resultater og en liste over aktuelle forbedringstiltak. I forhold til videre arbeid er det sett på hvilke parametre som har innvirkning på utførelsen av en energimerking. Et mål med oppgaven har vært å finne mulige differanser i resultatene ut i fra hvordan U-verdier er funnet. Beregningene som er gjort viser nettopp at energimerket kan variere med minst én karakter på bakgrunn av dette.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;
dc.subjectbyggkonstruksjonerno_NO
dc.subjectmaterialteknologino_NO
dc.subjectenergimerkingno_NO
dc.subjectvarmestrømsmålingno_NO
dc.subjectberegning av energibrukno_NO
dc.titleEnergimerking av bygningerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-IKM / TN-IMBM) [731]
    Master- og bacheloroppgaver i Konstruksjoner og materialer / Maskin, bygg og materialteknologi (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Masteroppgaver i Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Masteroppgaver i Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Show simple item record