• Reduserer overkonfidens myopisk tapsaversjon? 

      Amdal, Harald; Egeland, Lars Jakob (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
      I denne oppgaven har vi gjennomført et eksperiment som skulle undersøke hvorvidt overkonfidens reduserer myopisk tapsaversjon. Vi har basert eksperimentet på eksisterende design fra litteraturen. I eksperimentet forsøkte ...