Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Fotballens spilleregler utenfor banen- En diskursanalyse av nettavisartikler knyttet til kjønn og normer 

  Eidsør, Marte (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven fremhever hvilke diskurser som kommer til uttrykk i fire nettavisartikler om Norges kvinne- og herrelandslag i fotball. Diskursanalyse er anvendt for å svare på følgende problemstilling: Hvilke diskurser ...
 • Facebook som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19 - en studie av tre hoteller 

  Gravdal, Anne Sofie.; Hærem Wesnes, Hanne; Waaland, Lene (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er at den skal gjennom en studie av tre hoteller, gi svar på problemstillingen; hvordan ble Facebook brukt som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19. Oppgaven skal ta utgangspunkt i ...
 • Facebook som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19 – En studie av tre hoteller 

  Hærem Wesnes, Hanne; Gravdal, Anne Sofie; Waaland, Lene (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er at den skal gjennom en studie av tre hoteller, gi svar på problemstillingen; hvordan ble Facebook brukt som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19. Oppgaven skal ta utgangspunkt i ...
 • Er Covid-19 mindre påvirket for både hotell og Airbnb i landlige områder enn urbane områder. 

  Kim Chanwoo (Bachelor thesis, 2022)
  The hospitality and tourism industry has been growing tremendously and is now one of the world’s fastest growing industries. However, since the early 2020 it has changed the world and nevertheless the hospitality and tourism ...
 • Hvem er ikke-stemmeren? 

  Rong, Jonas. (Bachelor thesis, 2022)
  I denne tesen undersøker jeg noen av variablene som relaterer seg til velgerdeltakelse med fokus på individuelle variabler som ser ut til å påvirke valgdeltakelse. I den første delen, introduksjonen, går jeg over en artikkel ...
 • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

  Jakobsen Simon Kaspersen; Gunnestad Mari Kristine; Eriksen Simen (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ...
 • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

  Gunnestad, Mari Kristine; Eriksen, Simen; Jakobsen, Simon Kaspersen (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ser på hvorvidt ...
 • Filosofi, ledelse og krisehåndtering i pandemi. 

  Alling, Chris Alexander. (Bachelor thesis, 2022)
  Det handler om 4 personer, innad i to nettbutikk bedrifter fra starten av pandemien mars 2020 til april 2022. Nettbutikkene hadde som fokus å selge munnbind og selvtester relatert til Covid-19. Denne forskningsartikkelen ...
 • Hvordan gjøre Lego mer lønnsom gjennom markedsføring 

  Dybdahl, Ola, Tveit.; Storm, Tore. (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en bedrift kan bli lønnsomme gjennom markedsføring, og problemstillingen har vi basert i selskapet The Lego Group. Hvor vi ønsker å finne ut hvordan Lego kan tiltrekke seg ...
 • Facebook som markedsføringskanal Før vs. gjennom Covid-19 - en studie av tre hoteller 

  Waaland, Lene; Gravdal, Anne Sofie; Hærem Wesnes. (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er at den skal gjennom en studie av tre hoteller, gi svar på problemstillingen; hvordan ble Facebook brukt som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19. Oppgaven skal ta utgangspunkt i ...
 • Hvordan utvikle vega til en helårsdestinasjon 

  Astri Mari Hansen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven handler om ulike problemer knyttet til utvidelse av turistsesongen i Vega kommune. Vega kommune har allerede i dag en veldig sterk sommersesong, og oppgaven baserer seg derfor på hva som må til for ...
 • Hvordan kan filmer og tv-serier påvirke valg av reisemål? 

  Lindhjem, Jon-Emil (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven var å analysere og dokumentere hvilken kunnskap som allerede eksisterer rundt filmturister motivasjon, basert på forskningsspørsmålet «Hvordan kan filmer og tv-serier påvirke valg av reisemål?». ...
 • Turnover intensjon i hotellindustrien de siste 10 årene – en littaraturoversikt Ulike grunner til turnover intensjon i hotellindustrien de siste 10 årene? 

  Dahle, Carina (Bachelor thesis, 2022)
  Det finnes ulike grunner til at en arbeidstaker ønsker å si opp jobben sin eller at en begynner å tenke på turnover intensjoner. Mye gjenspeiler seg selv i andre land. Det vil si at hotell industrien har de samme problemene ...
 • PANDEMIENS PÅVIRKNING PÅ MOTIVASJONEN TIL LEDERE I HOTELLBRANSJEN 

  Rambjørg, Marius (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet for denne oppgaven er motivasjon. Motivasjon er et viktig og spennende tema fordi det har mye å si for en arbeidsplass om den har motiverte ansatte. Hensikten med denne oppgaven er besvare problemstillingen: Hvordan ...
 • Hvilke faktorer er viktige for at gjester skal ønske å besøke Dale Gudbrands gård? 

  Solli, Ragnhild (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i markedsføring og hvordan folk velger det ene foran det andre. Dette handler også mye om psykologi, og hvordan og hvorfor mennesker tenker som de gjør og handler. Jo mer kunnskap en har om ...
 • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

  Eriksen, Simen; Gunnestad, Mari Kristine; Jakobsen, Simon Karspersen (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ser på hvorvidt ...
 • Hvordan gjøre Lego mer lønnsom gjennom markedsføring 

  Storm, Tore; Dybdahl, Ola Tveit (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en bedrift kan bli lønnsomme gjennom markedsføring, og problemstillingen har vi basert i selskapet The Lego Group. Hvor vi ønsker å finne ut hvordan Lego kan tiltrekke seg ...
 • Utvikling av brekraftsertifiserte destinasjoner – hvem skal sette standarden? 

  Råken, Josefine Brøndelsbo (Bachelor thesis, 2022)
  Oftere enn noen gang hører og leser vi om bærekraft. Klimaendringene fører til diskusjon om hvordan vi skal ta vare på jorda vår. Bærekraftsertifisering har blitt en viktig merkeordning for å kunne ta vare på naturen og ...
 • Ikke (bli) voldta(tt)! 

  Johannesen, Serine Vinnes (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven har jeg sett på Simone de Beauvoir sin teori om annengjøring i sammenheng med det vi kaller en voldtektskultur. Simone de Beauvoir skrev boken Det annet kjønn, og i den blir vi kjent med teorien ...
 • Forholdet mellom Leder og Frivilig i en norsk fotballklubb 

  Cowling, Jamie (Bachelor thesis, 2022)
  Dette er en bachelor oppgave i studiet reiselivsledelse, men skrevet innenfor fagområdene filosofi og ledelse. Denne bachelor oppgaven unngår flere av de tradisjonelle metodene for oppgaveskriving, og lener seg helt på ...

View more