• Børsnoteringer og påfølgende kursstabilisering 

      Ims, Lucas Alexander (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
      Kursstabilisering innebærer transaksjoner som har som formål å påvirke markedsprisen på finansielle instrumenter i bestemte situasjoner, med dette for å begrense prisvolatilitet og andre signifikante kursfall, som ikke kan ...