• Laerdal-konsernets forretningsutvikling 

      Rafiq, Rizwan; Aaseroed, Trine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-05)
      Denne masteroppgaven skal undersøke om den sterke konkurransekraften til Laerdal Medical (Laerdal) gjennom flere bransjer skyldes first-mover mekanismer. Det har også blitt analysert hvordanbedriften har klart å opprettholde ...