• Diversifisering i Lunde Gruppen AS 

      Alveberg, Christian Andre Kumhle; Aydin, Nurcan (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
      Denne oppgaven har hatt en tosidig hensikt. Den skulle utarbeide et læringscase for bruk i undervisningssammenheng, samt bruke caset for å undersøke fenomenet diversifisering. Læringscaset tok utgangspunkt i Lunde Gruppen ...