Show simple item record

dc.contributor.authorKommedal, Stina Romslo
dc.date.accessioned2012-10-31T08:14:34Z
dc.date.available2012-10-31T08:14:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183887
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har det blitt undersøkt om stjernetegnet du er født i har en innvirkning på dine risikopreferanser - altså hvor stor sjanse et enkeltindivid eller gruppe er villig til å ta. Problemstillingen er delt inn i fire hypoteser, som er utformet med en antagelse om at astrologi. En spørreundersøkelse benyttes for å undersøke de ulike hypotesene. Teoridelen starter med å forklare hva astrologi er, og hvordan den virker. Videre utredes det om de ulike stjernetegnene og deres tilhørende personlighetstrekk. Viktigheten av astrologi i den østlige delen av verden kommer frem. Risikopreferansene: risikosøkende, risikoavers, og risikonøytral, og hvordan disse risikopreferansene dannes har blitt utdypet. Forventet nytteteori av von Neumann og Morgenstern og prospektteori av Kahneman og Tversky har blitt vektlagt. Skjevhetene “home bias” og overdreven selvsikkerhet, som er knyttet opp til hypotesene, har blitt forklart avslutningsvis i teoridelen av oppgaven. Metodekapittelet presenterer og begrunner metodevalg for oppgaven. Det har blitt satt opp flere hypoteser som kobler astrologi opp mot adferdsfinans og adferdsøkonomi, for å kunne undersøke en sammenheng. Design, utforming, utvalg og innsamling har blitt drøftet. Gjennomføringen av spørreundersøkelsen, og analysen av resultatene, er grunnlaget for diskusjon og videre arbeid. Utvalget som undersøkes beskrives med deskriptiv statistikk, og resultatene analysers med både lineære og logistiske regresjoner. Videre diskuteres signifikante funn og deres validitet. Den første hypotesen som handler om at væren og løven er mer risikosøkende og vannmannen er mer risikoavers, ble forkastet på grunn av ikke signifikante parametere. Hypotese to, som handler om at skorpionen tar mer sikre valg enn usikre valg, kunne også forkastes. Den tredje hypotesen som antok at krepsen er mer “home bias”, som betyr at de investerer mer i hjemmemarkedet, blir svakt verifisert. Den siste hypotesen handlet om korrelasjon i svarene til de ulike elementene, og med en korrelasjonsanalyse av et utvalg spørsmål kunne denne hypotesen delvis forkastes. Det ble imidlertid oppdaget signifikante funn som kunne gjenspeile faktorene i problemstillingen. Først av alt var stjernetegnene innenfor elementet vann mindre risikoavers enn de andre stjernetegnene, og dermed mer risikosøkende. Dette funnet gjenspeiler svakt antagelsene i hypotese fire. I tillegg viste analysen at tvillingene er mer risikoavers sammenlignet med de andre stjernetegnene. Disse funnene kan brukes til å argumentere for at stjernetegnet du er født i kan ha innvirkning på dine risikopreferanser.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadferdsøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectastrologino_NO
dc.titleAdferdsøkonomi og astrologi - en studie om stjernetegn kan predikere risikopreferanserno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record