Show simple item record

dc.contributor.authorSamuelsen, Daniel Anthony
dc.contributor.authorTunge, Stian
dc.date.accessioned2012-11-01T09:37:06Z
dc.date.available2012-11-01T09:37:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183897
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractI denne masterutredningen blir det foretatt en verdsettelse av Songa Offshore SE. Tidspunktet for verdsettelsen er 31.12.2011. Første del av utredningen vil bestå av en gjennomgang av teori, som vil bli anvendt senere i oppgaven. Vi har valgt å gjennomføre en fundamental verdsettelse ettersom denne metoden gir best grunnlag for et relevant verdiestimat. Videre kommer en gjennomgang av makro og markedsutsikter, som skal sørge for at leseren vil få et innblikk i hvordan offshore riggbransjen fungerer. Her går vi igjennom makroøkonomi, oljemarkedet og riggmarkedet. I den tredje delen av utredningen kommer en presentasjon av selskapet Songa Offshore, fulgt av en regnskaps og risikoanalyse basert på det omgrupperte regnskapet. Fjerde del av utredningen består av den fundamentale verdsettelsen som baserer seg på analysene tidligere i utredningen. Den fundamentale verdsettelsen veier tyngst i utredningen og priser Songa Offshore til 52,69 kr pr aksje. For å støtte opp om den fundamentale verdsettelsen ble det i del fem gjennomført en supplerende verdsettelse. Den komparative verdsettelsen gav et gjennomsnittlig verdi estimat på 58 kr pr aksje. Realopsjonene for salg av ultra dypvanns riggen Songa Eclipse eller kjøp av en tilsvarende rigg, gav en tilleggsverdi til den fundamentale verdsettelsen pr aksje. Verdien på opsjonene ble henholdsvis 0,64 kr for put opsjonen og 2,14 kr for call opsjonen. Vi vil på bakgrunn av denne utredningen anbefale kjøp av Songa Offshore aksjen på Oslo børs.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectanvendt finansno_NO
dc.titleVerdivurdering av Songa Offshore SEno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record