Show simple item record

dc.contributor.authorNystøl, Astrid
dc.date.accessioned2012-10-31T15:09:18Z
dc.date.available2012-10-31T15:09:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183899
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke hva vikarbyrådirektivet går ut på og diskutere hva en implementering av direktivet vil ha å si for vikarbyråbransjen og utleide arbeidstakere. Ved hjelp av økonomisk analyse har jeg presentert relevant teori som kan knyttes opp mot vikarbyrådirektivet og som analyseres i siste del av oppgaven. Innledningsvis blir blant annet problemstillingen presentert samtidig som jeg forklarer hvordan jeg har utformet oppgaven kapittelvis. Oppgaven tar for seg en presentasjon av vikarbyrådirektivet og introduserer de ulike interesseorganisasjonenes og partienes synspunkter før det forklares mer om selve vikarbyråbransjen og hvilken innvirkning direktivet vil ha for de ulike partene i denne bransjen. Diskusjonen viser at en innlemmelse av direktivet vil medfølge både fordeler og ulemper for samfunnet. Først og fremst vil det bli mer attraktivt å jobbe via vikarbyrå ved at utleide vikarer får sikret lønns og arbeidsvilkår ved innførelse av et likestillingsprinsipp. Det vil videre føre til økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet som vil være viktig for økonomisk vekst. Direktivet vil kunne ha indirekte påvirkning på økt total sysselsetting og redusere arbeidsledigheten i samfunnet. I tillegg vil det anerkjenne vikarbyråene som arbeidsgivere, svekke useriøse vikarbyråer i markedet og forhindre illegalt arbeid og sosial dumping. Samtidig vil direktivet kunne by på flere utfordringer som arbeidsutrygghet og dermed forverret arbeidshelse og høyt sykefravær. Det vil vekke politisk uenighet og føre til merarbeid både for vikarbyråene og kundebedriftene som igjen kan føre til høyere kostnader og ulønnsomhet. Alt i alt vil direktivet føre til mer rettferdighet og orden i bransjen og mye tyder på at direktivet vil bli innført i norsk rett i løpet av kort tid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectsamfunnsøkonomino_NO
dc.titleHvilke økonomiske implikasjoner har vikarbyrådirektivet? Og hvordan påvirker direktivet vikarbyråbransjen? Et studie av EUs direktiv om vikarbyråarbeidno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record