Show simple item record

dc.contributor.authorJansen, Kristoffer
dc.date.accessioned2012-10-30T14:33:36Z
dc.date.available2012-10-30T14:33:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183903
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er skattemessige avskrivningsregler og prising av eiendomsselskap. Nærmere bestemt redegjøres det for utskillelsen av faste, tekniske installasjoner i egen saldogruppe som skjedde for inntektsåret 2009. Problemstillingen for oppgaven er: hvilken effekt hadde utskillelsen av faste, tekniske installasjoner i egen saldogruppe for markedsverdien på eiendomsselskap? Undertegnede har ikke vært i stand til å spore opp tidligere forskning på akkurat dette området. Utskillelsen av faste, tekniske installasjoner i egen saldogruppe og dens effekt for verdien på eiendomsselskap er imidlertid drøftet i en rekke artikler og kompendium. I hovedsak er disse utarbeidet av landets ledende advokat- og revisorhus. Denne oppgaven finner at utskillelsen av faste, tekniske installasjoner i egen saldogruppe bør ha medført en negativ effekt for markedsverdien på ikke-børsnoterte eiendomsselskap. Dette er et paradoksalt resultat da utskillelsen av faste, tekniske installasjoner medfører en økning i avskrivningssatsen og dermed nåverdien på fremtidige kontantstrømmer for eiendomsinvesteringer. Via en hendelsesstudie finner oppgaven positiv CAAR* på 9,6 prosent for de fem eiendomsselskapene som på det aktuelle tidspunktet utgjorde eiendomsindeksen på Oslo Børs. Dette resultatet er imidlertid ikke statistisk signifikant på det valgte signifikansnivået og nullhypotesen om ingen CAAR* i hendelsesvinduet beholdes. Denne oppgaven gir dermed ikke noe grunnlag for å hevde at utskillelsen av faste, tekniske installasjoner hadde noen effekt for markedsverdien på de børsnoterte eiendomsselskapene. Svaret på problemstillingen blir derfor at utskillelsen av faste, tekniske installasjoner bør ha hatt en negativ effekt på markedsverdien for ikke-børsnoterte eiendomsselskap. Dette samsvarer også med hva aktørene i bransjen har erfart. For de børsnoterte eiendomsselskapene kan det ikke påvises noen signifikant effekt av utskillelsen av faste, tekniske installasjoner i egen saldogruppe. * CAAR er kort for Cumulative Aggregated Abnormal Return. I denne oppgaven oversettes det til gjennomsnittlig akkumulert anormal avkastning. CAAR er et sentralt begrep i hendelsesstudier.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectanvendt finansno_NO
dc.titlePrising av eiendomsselskap : en studie på effekten av utskillelse av faste, tekniske installasjoner i egen saldogruppeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record