Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsen, Dag
dc.date.accessioned2012-10-28T16:36:05Z
dc.date.available2012-10-28T16:36:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183907
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractOppgaven vil først gi en grunnleggende teoretisk innføring i organisasjonskulturen. Dette ble gjort ved å drøfte kjerneelementene og hvilke faktorer organisasjonskulturen inneholder. Oppgaven har lagt vekt på Edgar Schein sin teori, som vil danne grunnlaget for oppgavens videre formål. Det vil gis en kort presentasjon av safetykultur. Dette vil danne grunnlaget for usunn organisasjonskultur i en operasjonell risiko kontekst og oppgavens forslag til definisjon av risikokultur i en operasjonell risiko kontekst. Formålet med oppgaven var å finne ut om organisasjonskulturen i vid forstand kan ha innvirkning til de operasjonelle tapshendelsene i banknæringen. Dette ble gjort ved å analysere OpRisk databasen til UiS og det ble identifisert årsaker som kunne tilknyttes organisasjonskulturen. De identifiserte årsakene ble analysert og det ble ved hjelp av oppgavens teori og grafiske modell, skapt en systematisk kobling til organisasjonskulturen. De identifiserte årsakene ble ble vektet etter antall influerende faktorer, som var utgangspunktet for oppgavens videre drøfting. Dette gjorde det mulig å argumentere for hvilke av de identifiserte årsaker som kan ha størst innvirkning fra organisasjonskulturen. De identifiserte årsakene fra de høyfrekvente hendelser ble drøftet mot halehendelser fra Andersen et al. (2010) artikkel, som gjorde det mulig å identifisere mulige felles årsaksforhold for høyfrekvente og halehendelser. På bakgrunn av dette har oppgaven foreslått Key Risk Indicators for årsaksforhold forankret i høyfrekvente hendelser, som har en potensiell mulighet til å forårsake hale hendelser.no_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectrisikostyringno_NO
dc.titleOrganisasjonskulturens innvirkning på operasjonelle tap i banknæringenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record