Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeske, Karen
dc.date.accessioned2012-10-29T12:56:58Z
dc.date.available2012-10-29T12:56:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183918
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractTradisjonelle økonomiske teorier legger til grunn et rasjonelt menneske som handler for å maksimere nytte. Etterhvert ble det funnet et stort antall brudd på de tradisjonelle teoriene. Det viste seg at mennesker handler med intuitive tommelfingerregler når en står ovenfor ulike beslutningsvalg. Ved å inkludere psykologiske aspekter i økonomiske modeller, utarbeidet Kahneman og Tversky på 1970-tallet Prospekt teori. Prospekt teori forsøker å fortelle hva folk faktisk gjør når de står ovenfor beslutningsvalg, i stedet for hva de burde gjøre. Denne utviklingen har videre dannet grunnlag for fagområdet atferdsfinans som studerer hvordan forskjellige psykologiske faktorer påvirker til finansiell beslutningstaking. Med utgangpunkt i atferdsfinans er det i denne masteroppgaven sett på faktorer som påvirker til nordmenns timing for kjøp og salg, samt valg av aksjefond. Når det gjelder timing for kjøp og salg av aksjefond ser det ut til at nordmenn stort sett tegner fond nært en topp og selger nært en bunn. Et unntak fra dette skjedde da finanskrisen slo inn for fult i 2008/2009. Da utviste nordmenn god investoratferd ved å nettotegne rekordmange aksjefond nært bunn. Det kan se ut til at det i 2007 samlet sett også ble utvist god investoratferd, da det har vist seg i ettertid at dette var et år med høy børsindeks. Ellers viser altså sammenligninger mellom nordmenns tegninger i aksjefond og svingningene i hovedindeksen på Oslo Børs, tydelige tegn på at nordmenn innløser aksjefond etter fall og tegner nært en topp. Mediebildet ser også ut til å være en påvirkningskraft for valg av investeringstidspunkt. Nordmenns valg av aksjefond ser ut til å være påvirket av bankenes fondsmenyer. Fondene og forvaltningsselskapene med høyest tegninger distribuerer for det meste aksjefond via egne bankfilialer og rådgivere. Dermed er det grunn til å tro at nordmenn i stor grad velger fond ut fra bankrådgivernes anbefalinger, som gis med utgangpunkt i kundens ønskede sparebeløp, risikoeksponering og tidshorisont. Unntaket er Skagen Fondene som selger det meste av sine aksjefond via egendistribusjon. Ved valg av disse fondene ser det ut som at medieomtale og gjennomsnittlig årlig avkastning er den største påvirkningskraften til investeringsvalgene. Nordmenns investeringsandel i hjemmemarkedet fremfor det internasjonale markedet, ser ut til å variere med de økonomiske konjunkturene. Tegningsandelen i norske aksjefond er høyest i lavkonjunkturer. Det kan dermed se ut som at nordmenn har større optimisme til norsk økonomi (enn til verdensøkonomien for øvrig) i kjølvannet av finanskrisen. Kanskje med god grunn?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectaksjefondno_NO
dc.titleEt studium av nordmenns atferd ved investering i aksjefondno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel