Show simple item record

dc.contributor.authorFiskerstrand, Andreas
dc.date.accessioned2013-10-09T13:11:14Z
dc.date.available2013-10-09T13:11:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183928
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractOppgavens tema har vært å foreta en verdivurdering av rederiselskapet Havila Shipping ASA. Selve problemstilling for utredningen var å komme frem til en estimert egenkapitalverdi, for så kunne komme med en handelsanbefaling for eksterne investorer i forhold til selskapets aksje som er notert på Oslo Børs. Oppgaven er bygd opp etter prinsipper knyttet til en fundamental verdsettelsesmetode. Den første delen går derfor ut på å analysere strategiske forhold i og rundt selskapet. Dette gjøres for å identifisere potensielle konkurransefortrinn som selskapet måtte ha, og se på hvilken påvirkning utenforstående faktorer har på selskapets evne til å utnytte ressursene fullt ut. Videre ble det utført en regnskapsanalyse for å avdekke selskapets lønnsomhet, risiko og vekst i en valgt historisk analyseperiode. Denne analysen, i samsvar med strategianalysen, dannet grunnlaget videre når jeg skulle lage prognoser for selskapets fremtidig budsjett. Tilhørende dette budsjettet ble det også laget en diskonteringsfaktor som skulle representere eiere og långivernes krav til selskapets kapitalavkastning. Den fundamentale prosessen gav et verdiestimat på selskapets egenkapital på 46,16 kroner per aksje. Videre ønsket jeg å belyse at metoden var bygd på variabler som var preget av stor usikkerhet. Spesielt ettersom prognosene ikke var av reelle, men av budsjetterte verdier. Ved å gjennomføre en sensitivitetsanalyse og en Monte Carlo simulering avdekket jeg de antakelsene jeg hadde knyttet til usikkerheten og i hvilken grad de påvirket det fundamentale verdiestimatet. Med det som utgangspunkt ønsket jeg å supplere den første metoden jeg anvendte med en komparativ metode. Dette gjorde jeg hovedsakelig for å få mer innsikt og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for konklusjon og anbefaling. Den komparative verdsettelsesmetoden ga samlet sett et verdiestimat på selskapets egenkapital på 40,61 kroner per aksje. Med en reel aksjekurs for selskapet på 28,80 kroner per aksje (31.mai.2013) og et samlet verdiestimat fra oppgaven på 44,23 kroner per aksje, valgte jeg derfor å konkludere med en kjøps- og hold-anbefaling for eksterne investorer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectanvendt finansno_NO
dc.subjectverdsettelseno_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.titleVerdsettelse av Havila Shipping ASAno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record