Show simple item record

dc.contributor.authorDørum, Lene Strøm
dc.contributor.authorNygård, Solvor
dc.date.accessioned2012-10-31T14:53:37Z
dc.date.available2012-10-31T14:53:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183948
dc.descriptionMaster's thesis in Firm managementno_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes hvilke sammenhenger som finnes mellom utvalgte, konkrete aktiviteter innen Corporate Social Responsibility, heretter CSR, og kjøpsadferd. Målet med oppgaven er å få større innsikt i dette lite utforskede temaet innen CSR, og å sette det inn i en tidligere lite undersøkt sammenheng. Sammenhengen det tas utgangspunktet i, er en norsk bedrift av liten/mellomstor størrelse som selger lavinvolveringsprodukter direkte til forbruker. Aktivitetene som undersøkes er salg av etiske produkter, støtte til velferdsarbeid som er nært knyttet til bedriftens arbeidsområde, støtte til lokale aktører og kunders mulighet til deltakelse i fordelingen av pengestøtte. Problemstillingen belyses gjennom en analyse av data hentet inn gjennom en spørreundersøkelse blant kundemassen til en bedrift innen zoo-bransjen. Resultatene viser at aktivitetene kan gi både positiv, negativ og nøytral effekt. Dermed føyer de seg inn i rekken med tidligere forskning som viser at CSR kan påvirke i ulik retning. Positiv effekt ventes dersom bedriftens ledelse lar kundene få stemme på hvem som skal motta stipend fra bedriften eller dersom de tilbyr etiske produkter. Positiv innflytelse på kjøpsadferden kan også forventes ved støtte til lokale aktører, der kundene synes dette er viktig. Lokal støtte der kundene kun oppgir å være positivt innstilt til initiativet, derimot, gir en negativ effekt på kjøpsadferd. I tillegg påvirker verken det å la kundene få si sin mening eller det å støtte tema som er nært knyttet til eget virksomhetsområde, kjøpsadferd i positiv retning. Bedrifter som ønsker å se økt handel som resultat av sine CSR-aktiviteter bør dermed satse på de tre første aktivitetene, og de bør unngå aktivitetene som gir en negativ eller nøytral effekt. Det anbefales videre forskning på om den positive effekten av lokal støtte også kan ventes ved støtte til ikke-lokale formål.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectstrategino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectcorporate social responsibilityno_NO
dc.subjectCSRno_NO
dc.titlePenger rett ut av vinduet? En analyse av ulike CSR-aktiviteters påvirkning på kjøpsadferd.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record