Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBekken, Richard
dc.date.accessioned2013-10-09T09:11:20Z
dc.date.available2013-10-09T09:11:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183982
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å undersøke om aktiv manipulering av individer i forkant av en smaksseanse kan lede til en ubevisst økt smaksopplevelse i etterkant. Fenomenet er kjent som priming, og har angivelig ført til viljeløs atferdsendring hos individer innen alt fra ganghastighet, produktvalg og personlighetsinntrykk. Lite forskning er publisert om metoden kan anvendes innen sensorisk smaksbedømmelse. Priminglitteraturen har fått mye oppmerksomhet i moderne tid, på grunn av de oppsiktsvekkende resultater og effekter som er blitt påvist. Medaljen har alltid en bakside, og intet unntak i forskningsverden. Kritikk og anklagelser for fabrikkering av funn har ført til en opphetet debatt i fagmiljøet. Likevel er det et felles konsensus om at kontekstuelle, konseptuelle og miljømessige faktorer er noe som kan påvirke konsumenter i handelssituasjoner og andre nærliggende beslutningsprosesser. Utredningen består av to ulike laboratorieeksperimenter med påfølgende spørreundersøkelser. Målgruppen for det første eksperimentet er hovedsakelig studenter og har et utvalgt bestående av totalt 48 individer, fordelt på 24 i kontrollgruppen og 24 i eksperimentgruppen. Det andre eksperimentet består av 42 respondenter fra selskapet Stavanger Aftenblad AS, fordelt på 21 i kontrollgruppen og 21 i eksperimentgruppen. Studien benytter seg av tre ulike retninger innen temaet priming, henholdsvis «conceptual», «perceptual» og «mindset». Begge eksperimentene opererte under dekknavn og ble utgitt for å omhandle noe helt annet enn det som var opprinnelig formål. Resultatene fra analysen viser interessante tendenser, men er gjennomgående ikke signifikante. I 4 av 6 analyser som omfatter smaksvurdering, hentyder tre av dem at konseptuell priming viser en trend til økt effekt vedrørende perseptert smaksopplevelse hos individer eksponert for manipulasjonsstimuli. For perseptuell priming, ble det målt motsatt effekt for den ene hypotesen. Et svært sentralt element her er graden av manipulasjon og om manipulasjonsstimuliet aktiverer ubevisste erindringer, som i sin tur blir tilgjengelig i mente og dernest anvendbart i forhold til tilsiktet formål. En spennende observasjon, er at deltakere fra begge eksperimentene rangerte variabler tilknyttet kvalitet høyere enn selve smaken for alle de tre ulike juicesortene. Dette var ikke forventet og diskuteres mer utbredt under kapittelet for konklusjon og drøfting.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectprimingno_NO
dc.subjectsmakspersepsjonno_NO
dc.subjectstrategino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectforbrukerpsykologino_NO
dc.titlePriming i en kontekst for smakspersepsjonno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel