Show simple item record

dc.contributor.authorWermundsen, Kristoffer Solland
dc.date.accessioned2013-10-22T08:47:18Z
dc.date.available2013-10-22T08:47:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183986
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan profesjonelle og ikke-profesjonelle tar beslutninger under usikkerhet på vegne av seg selv, og på vegne av andre mennesker. Den profesjonelle gruppen består i denne oppgaven av finansrådgivere. Forskning har vist at finansrådgivere spiller en stor rolle når ikke-profesjonelle investorer skal investere i verdipapirfond, og nettopp dette gjør det aktuelt og relevant å undersøke hvordan de tar beslutninger på vegne av andre. Tradisjonelt sett har økonomiske teorier og modeller basert seg på antakelsen om det rasjonelle og nyttemaksimerende mennesket. Disse modellene beskriver hva mennesker bør gjøre når de tar risikofulle beslutninger. I nyere tid er det bevist flere brudd på disse antakelsene, og nye teorier som inkluderer psykologi er utviklet. På 1970-tallet utviklet Kahneman og Tversky prospektteori. Denne modellen skiller seg fra forventet nytteteori ved at den, i stedet for å beskrive hva mennesker bør gjøre når de tar risikofulle beslutninger, forsøker å forklare hva de faktisk gjør. Teorien deler menneskers holdninger mot risiko i tre kategorier; risikoavers, risikonøytral og risikosøkende. Tidligere forskning har vist at de aller fleste av oss opptrer risikoavers når vi tar beslutninger med usikkerhet, og dette betyr i korthet at mennesker velger sikre utfall over fair bets. For å undersøke forskjeller i hvordan profesjonelle og ikke-profesjonelle tar beslutninger under usikkerhet på egne og andres vegne utarbeides en spørreundersøkelse med forankring i teorien. Resultatene undersøkes og analyseres ved hjelp av deskriptiv statistikk, statistiske tester og regresjonsanalyser. Denne analysen indikerer at finansrådgivere er mindre risikoavers med egne penger enn ikke-profesjonelle. Samtidig viser analysen at finansrådgivere er mer risikoavers med andres penger enn ikke-profesjonelle aktører. Det gjennomføres tester for å undersøke forskjeller i hvordan hele utvalget tar beslutninger på egne og andres vegne. Disse testene viser statistisk signifikante resultater, og forklarer at utvalget er mer risikoavers når de tar beslutninger på vegne av andre enn på vegne av seg selv.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectøkonomisk analyseno_NO
dc.subjectrisikopreferanserno_NO
dc.subjectfinansrådgiverno_NO
dc.titleRisikopreferanser blant finansrådgivere - en studie om forskjeller ved beslutninger på egne og andres vegneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record