Show simple item record

dc.contributor.authorKlausen, Henning
dc.date.accessioned2013-10-17T09:07:50Z
dc.date.available2013-10-17T09:07:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183988
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractSAS konsernet har de siste årene ikke greid å oppnå den lønnsomheten som har vært nødvendig for å nedbetale de forestående avdragene på gjeldsforpliktelsene. Store underskudd har ført til en negativ spiral der ny gjeld og trekkfasiliteter har blitt brukt for å betale kapitalkostnadene. Med konsernsjef Robert Gustavson i spissen har strategien 4Excellence Next Generation (4XNG) blitt iverksatt som et nødvendig tiltak for å forhindre konkurs. Kraftige kostnadskutt og salg av eiendeler skal gi SAS konsernet sårt tiltrengte midler. Min strategiske analyse av eksterne forhold tilsier at det ligger et stort verdipotensial i markedet på lang sikt. Resultatene av analysen taler også for at SAS konsernet, tross økt konkurranseintensitet, bør kunne fortsette å være en sentral aktør i fremtiden. Min finansielle analyse avdekker at kapitaleffektiviteten er i positiv utvikling men at resultatgraden har vært for svak, spesielt grunnet høye personalkostnader. Planene er at 4XNG skal ta høyde for dette ved kraftige kostnadskutt effekten er da økt resultatgrad. En økt resultatgrad øker avkastningen på investert kapital (ROIC) og går alt etter planen skal de greie å genererer nok superprofitt i fremtiden. I kombinasjon med salg av eiendeler skal tiltakene gi nok midler til at SAS Group skal kunne betale ned avdragene sine. Ut fra fremskrivningene som baseres på tilgjengelig informasjon om 4XNG og mine egne forutsetninger fant jeg at SAS konsernet trolig vil generere nok midler. Men det er tatt forbehold om at endringer i nøkkeldrivere og avvikelser fra fremskrivningene kan utradere all superprofitt i fremtiden. Aksjekursen ved en fundamental verdsettelse ble funnet til å være SEK 62.04. Markedsprisen på aksjen i perioden 01.01.2013 til 14.06.2013 har i snitt ligget rolig på rundt SEK 13.14. Dette avviker sterkt fra min teoretiske aksjekurs og jeg har funnet SAS aksjen sterkt undervurdert. Det er også verdt å nevne at den teoretiske kursen har jeg ikke tatt med frekvensøkning i prisen. En likvidasjonsanalyse gir en aksjekurs på SEK 15, noe som ligger veldig nærme markedsprisen. Det gir et inntrykk av at SAS Group er priset til likvidasjon. Ut fra analysene som er gjort virker det som om SAS konsernet unngår konkurs og at det ut ifra et investorperspektiv ligger mye verdier i selskapet. Men det skal nevnes at risikoen for at virkeligheten avviker for mye fra fremskrivningene, og utradering av superprofitten som konsekvens, er til stede.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectanvendt finansno_NO
dc.subjectSASno_NO
dc.titleSAS - bærekraftig?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record