Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Kine
dc.contributor.authorNilsen, Ellen
dc.date.accessioned2013-10-17T10:31:04Z
dc.date.available2013-10-17T10:31:04Z
dc.date.issued2013-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183992
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractTemaet i denne oppgaven er hvorvidt farger i smakskontekster kan være med å påvirke forbrukerens smaksoppfatning, og om matchfarge mellom produkt og kontekst kan påvirke forbrukeren på en positiv måte. Det er tatt utgangspunkt i duk som kontekst og vin som produkt, hvor vin er et gode med kvaliteter som er vanskelig for forbrukere å evaluere på forhånd. I oppgavens teoridel presenteres det først ulike typer goder. Videre framkommer det teori om hvordan kontekst kan påvirke forbrukere. Dette etterfølges av hvordan farger i kontekst spesifikt påvirker oss som forbrukere. I slutten av dette kapittelet presenteres noen hypoteser, som er laget for å kunne gi svar på oppgavens problemstilling. Da det er gjennomført et eksperiment, med et såkalt 2x2 between subjects design, har man mulighet til å se på forskjeller mellom grupper. Det er i oppgaven blitt brukt to nivåer av farge på drikke (hvitvin og rødvin) og to nivåer av farge på kontekst (hvit duk og rød duk). Det ble foretatt manipulasjoner ved bruk av ulike kombinasjoner av farge på drikke og kontekst. Modellen er testet empirisk i bakgrunn av data innsamlet fra 100 deltakere, hvorav disse havnet i fire ulike grupper med ulik manipulasjon. Det er blitt benyttet måleinstrumentet spørreskjema, hvor alt er selvlaget. Testene av modellen viser at den har en relativ god tilpasning, i tillegg til at den viser at 2 av 5 hypoteser støttes. Resultatene fra eksperimentet viste at fargematch på duk og vin fører til at vinen har en høyere oppfattet kvalitet, samt at fargematch på duk og vin fører til antakelse om at vinen har en høyere pris. Oppgavens bidrag blir videre diskutert og drøftet i kapittel 5. Til slutt fremkommer det vurderinger av ulike svakheter og forslag til videre forskning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectforbrukeratferdno_NO
dc.subjectforbrukeradferdno_NO
dc.titleEffekten av fargemessig match og mismatch på smaksvurderingen av vinno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber65no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record