Show simple item record

dc.contributor.authorSkår Bendal, Camilla
dc.contributor.authorBerner, Camilla
dc.date.accessioned2013-10-09T10:55:58Z
dc.date.available2013-10-09T10:55:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184000
dc.descriptionMaster's thesis in Business administrationno_NO
dc.description.abstractHovedformålet med denne oppgaven er å se på hvordan nettverkverksstrukturen blant toppledere i norske AS og ASA bedrifter ser ut. Videre er det ønskelig å se på hvordan topplederes nettverk i styrer kan påvirke deres egne lønninger. Oppgavens fokus vil ligge på overlappende styremedlemskap og hvordan slike overlappinger påvirker topplederlønninger. I oppgaven har det blitt presentert relevant teori om virksomhetsstyring, overlappende styremedlemskap og måleparametere som er aktuelle for oppgavens nettverksanalyse. Med dette er det ønskelig å danne et fundament som oppgaven kan bygge videre på. Teorien skal danne en forståelse av topplederens posisjon i organisasjoner, og hvordan potensielle nettverk kan ha sammenheng med topplederens lønning. Videre skal den gi innblikk i styrets ansvar i forhold til fastsettelse av lønninger. Oppgaven har en kvantitativ forskningstilnærming, der datainnsamlingen er basert på årsrapporter fra 2011 og et datasett fra Tore Opsahl og Cathrine Seierstad. Datasettet viser en oversikt over styresammensetninger i Norge i august 2011. I diskusjonsdelen fremlegges det en deskriptiv presentasjon av nettverket, der en ser på koblingene blant toppledere i norske styrer. Videre finner man positiv sammenheng blant de lokale og direkte nettverksmåletallene og topplederlønninger. I oppgaven har vi forsøkt å finne nettverksrelaterte forhold som har innvirkning på forklaringene av funnene i metodedelen. Dette for å finne mulige argumenter og forklaringer på hvorfor denne sammenhengen finner sted på et lokalt nivå, og ikke på et globalt nivå. Resultatene fra denne forskningen vil kunne være nyttig for å illustrere norske topplederes posisjon som følge av styreverv. Videre kan forskningen kartlegge innvirkningen nettverk har på topplederes posisjon i bedrifters styrer. Samtidig vil den være nyttig for å kunne se hva som kan være mulige årsaker og sammenhenger til den positive sammenhengen mellom overlappende styremedlemskap blant toppledere og topplederlønninger.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectstrategino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleTopplederlønninger i norske AS og ASA bedrifter. Hvordan er nettverksstrukturen for toppledere som er styremedlem i norske ASA bedrifter, og har den sammenheng med deres lønninger?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber87no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record