Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyklebust, Nina Beate
dc.contributor.authorBørresen, Edvard, Gahre
dc.date.accessioned2013-07-03T08:34:18Z
dc.date.available2013-07-03T08:34:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184006
dc.descriptionMaster's thesis in Firm managementno_NO
dc.description.abstractMasteroppgavens formål har vært å kartlegge hvilke strategier som vil opprettholde og skape varig konkurransefortrinn for DOM Group. Forfatterne har studert hvilke tidligere strategiske valg som har ledet til selskapets konkurransefortrinn. DOM Group har etablert seg som en unik leverandør av tjenester relatert til forebygging og redusering av potensielt fallende gjenstander innen petroleumsindustrien. Ledelsen i selskapet har oppfattet signaler om mulige endringer i markedet og har på bakgrunn av dette etterspurt en analyse av hvilke faktorer som har vært og vil være sentrale i den videre utviklingen av selskapet. Oppgaven har et eksplorativt og deskriptivt design. Forfatterne har innhentet informasjon fra selskapets datamateriale og eksterne kilder. Det har også blitt gjennomført individuelle dybdeintervjuer med selskapets ledelse. Det teoretiske rammeverket er bygget på anerkjente artikler og bøker innen det strategiske fagfeltet, og er utgangspunktet for den empiriske beskrivelsen av selskapets nåværende situasjon. Forfatterne har benyttet Porters konkurranseanalyse for å analysere DOM Groups konkurransearena og hvilke krefter som kan påvirke selskapets måloppnåelse. Analysen avdekket at konkurransearenaen var preget av en moderat til høy konkurranseintensitet, hvor kundene har forholdsvis høy forhandlingsmakt. Det ble videre utført en VRIO analyse, hvor resultatene viser at selskapets sterke kunderelasjoner, gode omdømme, høye kvalitetssikring og kompetanse bundet sammen av en sterk organisasjonskultur har bidratt til selskapets konkurransefortrinn. Avslutningsvis ble det gjennomført analyser av selskapets ressurstilgang, markeds-, tjeneste- og kanalvalg, samt vurdert hvordan eventuelle markedsendringer ville kunne påvirke selskapets fremtidige konkurransearena. De ulike strukturelle løsningene er presentert i en fremtidig strategi hvor selskapet på bakgrunn av analysen anbefales å differensiere seg tydeligere fra konkurrentene ved å bevare og øke kvalitetsfokuset på alle nivå i selskapet. Dette innebærer blant annet å opprettholde den høye kompetansen på selskapets ansatte og reduserer bruken av innleid personell. Selskapet skal også øke fokuset på salg og markedsføring av selskapets tjenester ut mot industriens mindre aktører.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectstrategino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectforetaksledelseno_NO
dc.titleHvilke strategier vil opprettholde og skape varig konkurransefortrinn for DOM Group AS?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel